WP 9 Tijdopnemer

WP-9 Tijdopnemer

9.1

De taken van de tijdopnemers zijn:

(a) het opnemen van de exacte tijdsduur van werkelijk spel, time-outs en van de rustperioden tussen de perioden;

(b) het opnemen van de tijdsduur van aaneensluitend balbezit van elk team;

(c) het opnemen van de tijdsduur van uitsluiting van de spelers die uitgesloten zijn overeenkomstig de spelregels, en het bepalen van de tijdstippen waarop deze spelers of hun vervangers weer mogen terugkomen;

(d) het hoorbaar aankondigen van het begin van de laatste minuut van de wedstrijd; (e) fluiten na 45 seconden en bij het einde van iedere time-out .

 

9.2

De tijdopnemer geeft, onafhankelijk van de scheidsrechters, met een fluit (of met een ander geluidssignaal op voorwaarde dat het te onderscheiden, krachtig van geluid en goed waarneembaar is) een signaal voor het einde van iedere speelperiode en zijn eindsignaal is ogenblikkelijk van kracht, uitgezonderd:

(a) in het geval van het gelijktijdig door een scheidsrechter toekennen van een strafworp, in welk geval de strafworp zal worden genomen overeenkomstig de spelregels;

(b) als de bal in vlucht is en de doellijn passeert, in welk geval het daaruit voortvloeiende doelpunt wordt toegekend.