WP 6 Officials

WP-6 Officials

6.1

Bij FINA evenementen bestaat de leiding uit 2 scheidsrechters, 2 grensrechters, tijdopnemers en secretarissen en een video assistent scheidsrechter, elk met de hierna beschreven bevoegdheden en taken. Een dergelijke leiding wordt ook aanbevolen indien dat mogelijk is bij andere wedstrijden, met dien verstande dat in een wedstrijd die geleid wordt door twee scheidsrechters en zonder grensrechters, de scheidsrechters de bevoegdheden en taken, die in WP 8.2 worden toegewezen aan de grensrechters, op zich nemen (met uitzondering van het geven van de specifieke signalen).

(KNZB: Bij alle competitiewedstrijden moet een bevoegde jury fungeren van minimaal 3 functionarissen)

[Opmerking: Afhankelijk van de mate van belangrijkheid kunnen wedstrijden worden geleid door groepen van vier tot negen officials, te weten:

(a) Scheidsrechters en grensrechters:
Twee scheidsrechters en twee grensrechters; of twee scheidsrechters en geen grensrechters; of één scheidsrechter en twee grensrechters.

(b) Tijdopnemers en secretarissen:
Met één tijdopnemer en één secretaris: De tijdopnemer neemt de tijd op van het aaneengesloten balbezit van elk team als bepaald in WP 21.14. De secretaris neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijke spel, time-outs en van de rusttijden tussen de perioden overeenkomstig WP 10.1 en neemt tevens de tijd op van de respectievelijke periode(n) van uitsluiting van de spelers, die uit het water verwezen zijn overeenkomstig de spelregels. Hij verzorgt ook de verslaglegging van de wedstrijd als vermeld in WP 10.1. Met twee tijdopnemers en één secretaris: Tijdopnemer 1 neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijk spel, time-outs en van de rusttijden tussen de perioden. Tijdopnemer 2 neemt de tijd op van het aaneengesloten balbezit van elk team als bepaald in WP 21.14. De secretaris verzorgt de verslaglegging van de wedstrijd en alle andere taken als vermeld in WP 10.1.

Met twee tijdopnemers en twee secretarissen: Tijdopnemer 1 neemt nauwkeurig de tijd op van het werkelijk spel, time-outs en van de rusttijden tussen de perioden. Tijdopnemer 2 neemt de tijd op van het aaneengesloten balbezit van elk team als bepaald in WP 21.14. Secretaris 1 verzorgt de verslaglegging van
de wedstrijd als vermeld in WP 10.1(a). Secretaris 2 neemt de taken op zich als vermeld in WP 10.1(b), (c) en (d) die verband houden met het onjuist  terugkomen van uitgesloten spelers of vervangers, de uitsluiting van spelers en de derde persoonlijke fout.]

(c) Video assistent scheidsrechter: ondersteunt de twee scheidsrechters in twijfelachtige doelpunt/geen
doelpunt situaties.