WP 25 Persoonlijke fouten

WP 25 Persoonlijke fouten

25.1

Er wordt een persoonlijke fout genoteerd tegen elke speler, die een uitsluitings- of strafworpfout begaat. De scheidsrechter geeft het capnummer van de overtreder door aan de secretaris.

25.1

Bij het ontvangen van een derde persoonlijke fout, wordt de speler voor de verdere duur van de wedstrijd uitgesloten met vervanging zodra zich een van de voorvallen voordoet waarnaar in WP 22.3 verwezen wordt. Als de derde persoonlijke fout een strafworpfout is, moet de vervanger onmiddellijk in het speelveld komen.