WP 21 Gewone fouten

WP 21 Gewone fouten

21.1

Het is een gewone fout om een van de navolgende overtredingen te begaan (WP 21.2 t/m WP 21.16) en dit wordt bestraft met het toekennen van een vrije worp aan de tegenpartij.

[Opmerking: De scheidsrechters fluiten overeenkomstig de spelregels voor gewone fouten om het aanvallende team zo een voordeelsituatie te laten verwerven. Echter, de scheidsrechters moeten daarbij letten op de bijzondere omstandigheden als genoemd in WP 7.3 (voordeel).]

21.2

Het te vroeg uitzwemmen bij het begin of herbegin van een speelperiode, voordat de scheidsrechter het beginsignaal heeft gegeven.

De vrije worp wordt genomen vanaf de plaats waar de bal zich bevindt of, als de bal niet in het veld gebracht is, vanaf de middenlijn.

21.3

Het helpen van een speler bij het begin van een periode, of op elk ander moment gedurende het spel.

21.4

Het zich vasthouden aan of zich afzetten van de doelpalen of hun bevestigingen, het zich vasthouden aan of zich afzetten van de zijkanten of uiteinden van het zwembad tijdens werkelijk spel of tijdens de start van een periode.

21.5

Het actief deelnemen aan het spel staande op de bodem van het bad, lopen als het spel aan de gang is of springen van de bodem van het bad om de bal te spelen of een tegenstander aan te vallen. Deze spelregel is niet van toepassing op de doelverdediger binnen zijn 6-metergebied.

21.6

Het volledig onder water duwen of houden van de bal wanneer men aangevallen wordt.

[Opmerking: Het is een gewone fout de bal onder water te duwen of te houden als men aangevallen wordt, zelfs als de hand van de speler die de bal vasthoudt met de bal onder water wordt geduwd bij een aanval van de tegenstander (figuur3).

Het maakt daarbij geen verschil of de bal onder water verdwijnt tegen zijn wil. Wat van belang is, is dat de fout wordt toegekend tegen die speler die in contact is met de bal op het moment dat de bal onder water geduwd werd. Het is belangrijk eraan te denken dat de overtreding alleen dan optreedt als de speler de bal onder water duwt als hij wordt aangevallen. Dus, indien de doelverdediger hoog uit het water komt om een schot te stoppen en dan, al terugzakkend, de bal voor een ogenblik onder water duwt, begaat hij geen overtreding; maar indien de doelverdediger, aangevallen door een tegenstander, de bal onder water blijft houden dan pleegt de doelverdediger wel inbreuk op deze spelregel en als zijn handelingen een vermoedelijk doelpunt voorkomen, moet een strafworp worden toegekend overeenkomstig WP 23.2.]

Figuur 3

21.7

Het stompen van de bal met gebalde vuist. Deze spelregel is niet van toepassing op de doelverdediger binnen zijn eigen 6-metergebied.

21.8

Het met twee handen tegelijkertijd spelen of aanraken van de bal. Deze spelregel is niet van toepassing op de doelverdediger binnen zijn eigen 6-metergebied.

21.9

Het wegduwen van of zich afzetten van een tegenstander die de bal niet vasthoudt.

[Opmerking: Wegduwen kan op diverse manieren gebeuren, inbegrepen met de hand (figuur 4) of met de voet (figuur 5). In de gevallen als afgebeeld bestaat de straf uit een vrije worp voor een gewone fout. Niettemin moeten scheidsrechters oplettend zijn om goed verschil te maken tussen het wegduwen met de voet en trappen waarvoor dan een uitsluitingsfout geldt of zelfs grof optreden. Als de voet al contact maakt met de tegenstander als de actie begint, zal dat meestal wegduwen zijn, maar als de actie begint voordat er een dergelijk contact met de tegenstander is dan moet dit in het algemeen worden beoordeeld als trappen.]

Figuur 4

Figuur 5

21.10

Het zich ophouden in het 2-metergebied van de tegenpartij, tenzij achter de ballijn. Het is geen overtreding indien de speler de bal in het 2-metergebied brengt en dan plaatst naar een andere speler die zich achter de ballijn bevindt en die onmiddellijk op doel schiet, voordat de eerste speler in staat is het 2-metergebied te verlaten.

[Opmerking: Als de speler die wordt aangespeeld niet op doel schiet, moet de speler die de bal plaatste onmiddellijk het 2-metergebied verlaten om te voorkomen dat hij overeenkomstig deze regel wordt bestraft.]

21.11

Het nemen van een strafworp anders dan op de voorgeschreven manier.

[Opmerking: Voor de manier waarop een strafworp genomen moet worden, zie WP 24.4.]

21.12

Het onnodig tijd verspillen bij het nemen van een vrije worp, doelworp of hoekworp.

[Opmerking: Zie de opmerking bij WP 17.2.]

21.13

Wanneer de bal aan de zijkant het speelveld verlaat (met inbegrip wanneer de bal terugkomt van de zijkant van het speelveld dat zich boven water bevindt), behalve in het geval dat de verdedigende veldspeler het schot blokt waardoor de bal het speelveld verlaat over de zijlijn. In dat geval zal een vrije worp worden gegeven aan het verdedigende team.

(KNZB: Dit betekent dat wanneer er een schot geblokt wordt door een verdedigende veldspeler en de bal over de zijlijn gaat, de bal naar het verdedigende team gaat. Wanneer de bal door de doelman over de zijlijn gaat, wordt er een vrije worp toegekend aan het aanvallende team.)

21.14

Het door een team in bezit houden van de bal gedurende meer dan i. 30 seconden werkelijk spel , of; ii. 20 seconden in geval van een uitsluiting, een hoekworp of een rebound voor het aanvallende team nadat er op doel is geschoten, inclusief na een strafworp, zonder op het doel van de tegenpartij te schieten. De tijdopnemer die de tijdsduur van het balbezit bijhoudt zet de tijd terug:

(a) als de bal de hand heeft verlaten van de speler die op doel schiet. Indien de bal terugspringt van de doelpaal, dwarslat of de doelverdediger, begint de tijdsduur van het balbezit niet voordat een van de teams weer in balbezit komt. De schotklok wordt teruggezet naar 20 seconden wanneer de bal in bezit komt van het aanvallende team. De schotklok wordt teruggezet naar 30 seconden wanneer de bal in bezit komt van het verdedigende team;

(b) als de bal in bezit komt van het verdedigende team, zal de schotklok worden teruggezet naar 30 seconden. "Balbezit" betekent niet het door een tegenstander louter in de vlucht aanraken van de bal;

(c) als de bal in het spel gebracht is als vervolg op het toekennen van een uitsluitingsfout aan een verdediger, wordt de schotklok teruggezet naar 20 seconden, tenzij er meer dan 20 seconden van de aanvalstijd resteren. In dat geval zal de schotklok doorlopen en niet worden teruggezet;

(d) als de bal in het spel gebracht is na het nemen van een strafworp zonder wisseling van balbezit, of een hoekworp, wordt de schotklok teruggezet naar 20 seconden;

(e) als de bal in het spel gebracht is na het toekennen van een strafworp met wisseling van balbezit , een doelworp of een neutrale inworp, wordt de schotklok teruggezet naar 30 seconden.

Zichtbare klokken geven de tijd op aflopende wijze aan (dit is de tijd van balbezit die nog resteert).

[Opmerking: De tijdopnemer en de scheidsrechters moeten vaststellen of het een schot op doel betrof of niet, maar de eindbeslissing berust bij de scheidsrechters.]

21.16

Het simuleren van een door de tegenpartij gemaakte overtreding.

[Opmerking: Met simuleren wordt bedoeld het opzettelijk actie ondernemen met als doel de scheidsrechter te misleiden ten onrechte een overtreding toe te kennen aan een speler van de tegenpartij. Een scheidsrechter kan een gele kaart geven aan een team dat aanhoudend simuleert en kan individuele spelers conform WP 22.13 (aanhoudend simuleren) uitsluiten.]