WP 20 Vrije worpen

WP 20 Vrije worpen

20.1

Een vrije worp wordt genomen op de plaats waar de bal zich bevindt, behalve als de overtreding door een verdediger is begaan in zijn eigen 2-metergebied en de bal is in het 2-metergebied, dan dient de vrije worp genomen te worden op de 2-meterlijn tegenover de plaats waar de overtreding is begaan.

20.2

Een speler die een vrije worp krijgt toegekend, zal de bal onmiddellijk in het spel brengen, waarbij inbegrepen door een pass of een schot, zolang dit door de regels is toegestaan. De speler die duidelijk in de meest gerede positie ligt om een vrije worp te nemen en dit niet doet begaat een overtreding. Een verdediger die een overtreding heeft begaan zal afstand nemen van de speler die een vrije worp gaat nemen, voordat hij een arm omhoog steekt om een pass of worp te blokkeren. Een speler die zich hier niet aan houdt, maakt zich schuldig aan “hinderen” en zal overeenkomstig WP 22.5 worden bestraft met een uitsluiting.

20.4

De vrije worp wordt genomen op een manier, die de andere spelers in staat stelt waar te nemen wanneer de bal de hand verlaat van de speler die de vrije worp neemt. Het is de nemer van de vrije worp ook toegestaan de bal mee te voeren of op te zwemmen (dribbelen) voordat hij de bal plaatst naar een andere speler of de bal schiet indien dit is toegestaan. De bal is onmiddellijk in het spel zodra hij de hand verlaat van de speler die de vrije worp neemt.

[Opmerking: Voor de wijze van het nemen van de vrije worp, zie de opmerking bij WP 17.2.]