WP 18 Hoekworpen

WP 18 Hoekworpen

18.1

Een hoekworp wordt toegekend als de bal de doellijn helemaal heeft gepasseerd met uitzondering van het gedeelte tussen de doelpalen en de dwarslat en het laatst is aangeraakt door de doelverdediger van het verdedigende team, of wanneer een verdediger opzettelijk de bal over de doellijn plaatst.

18.2

De hoekworp wordt genomen door een speler van het aanvallende team vanaf het 2-meterteken aan de kant waar de bal over de doellijn is gegaan. De worp hoeft niet door de dichtstbijzijnde speler te worden genomen maar wel zonder onnodig oponthoud.

[Opmerking: Voor de manier van nemen van de worp, zie de opmerking bij WP 17.2.]

18.3

Bij het nemen van een hoekworp mag geen speler van het aanvallende team zich binnen het 2-metergebied bevinden.

18.4

Een hoekworp vanaf een verkeerde plaats genomen of voordat de spelers van het aanvallende team het 2metergebied hebben verlaten moet worden overgenomen.