WP 13 De time-out

WP-11 Video assistent scheidsrechter

13.1

Elk team mag twee time-outs per wedstrijd vragen. De duur van een time-out is één minuut. Een time-out kan op elk moment worden aangevraagd, ook na een doelpunt, door de coach van het team in balbezit door het roepen van time-out en het met zijn handen maken van een T-gebaar naar de secretaris of de scheidsrechter. Als een time-out wordt aangevraagd, stoppen de scheidsrechters of de secretaris de wedstrijd onmiddellijk door middel van een fluitsignaal en moeten de spelers zo snel mogelijk terugkeren naar hun eigen speelhelft. Een time-out kan ook worden aangevraagd met behulp van elk apparaat dat is goedgekeurd voor gebruik tijdens de wedstrijd.

[Er kan geen time-out worden aangevraagd nadat een strafworp is toegekend]

13.2

Op een fluitsignaal van de scheidsrechter wordt het spel hervat door het team dat in balbezit is met het in het spel brengen van de bal op de middenlijn of daarachter, behalve als er voor het nemen van een hoekworp een timeout wordt aangevraagd, dan blijft die worp gehandhaafd.

[Opmerking: De schotklok loopt door vanaf het herbegin na de time-out.]

13.3

Als de coach van het team, dat balbezit heeft, een time-out meer aanvraagt dan waarop hij recht heeft, wordt het spel stilgelegd. Het spel wordt daarna hervat met het nemen van een vrije bal op de middenlijn door een speler van de tegenpartij.

13.4

Als de coach van het team dat niet in balbezit is een time-out aanvraagt, wordt het spel stilgelegd en wordt een strafworp aan de tegenpartij toegekend.

[Opmerking: na het aanvragen van een illegale time-out, verliest de coach een legale time-out (mits hij deze nog over had.]

13.5

Bij de spelhervatting na een time-out mogen spelers elke willekeurige positie op het speelveld innemen, met inachtneming van de spelregels die betrekking hebben op het nemen van hoekworpen.