WP 12 Speelduur van de wedstrijd

WP-12 Speelduur van de wedstrijd

12.1

De duur van de wedstrijd bestaat uit vier speelperioden, van elk acht minuten werkelijk spel. De tijd wordt gerekend vanaf het moment dat een speler, bij het begin van elke speelperiode, de bal aanraakt. Bij elk fluitsignaal voor een spelonderbreking wordt de klok stopgezet totdat de bal in het spel is teruggebracht doordat de bal de hand verlaat van de speler die de toegewezen worp neemt, of nadat de bal is aangeraakt door een speler bij een neutrale inworp.

(KNZB: De speeltijden voor de Nederlandse competitie zijn vastgelegd in het competitiereglement)

12.2

Tussen de eerste en tweede en tussen de derde en vierde speelperiode is er een rust van twee minuten en tussen de tweede en derde periode is er een rust van drie minuten. De teams, inclusief de spelers, coaches en teambegeleiders, wisselen van speelhelft voordat de derde speelperiode begint.

(KNZB: Voor wedstrijden waarbij de speelperiode minder dan acht minuten bedraagt, is de rust tussen de tweede en derde periode twee minuten )

12.3

Zou, in een wedstrijd waarvoor een beslissing vereist is, de speelstand gelijk zijn na de normale speeltijd, dan volgt een strafworpenserie om tot een eindresultaat te komen.

[Opmerking. wanneer een strafworpenserie nodig is volgt de volgende procedure:

(a) wanneer het de twee teams betreft die net een wedstrijd hebben beëindigd, volgt de strafworpenserie onmiddellijk met dezelfde scheidsrechters;

(b) anders moet de strafworpenserie binnen 30 minuten plaatsvinden na de laatste wedstrijd van de competitie of speelronde of tijdens de eerst volgende praktische mogelijkheid. De scheidsrechters van de laatst gespeelde wedstrijd zullen actief zijn, mits zij een neutrale rol vervullen;

(c) wanneer twee teams bij de serie zijn betrokken moeten de beide coaches vijf spelers en een doelverdediger opgeven die deelnemen aan de strafworpenserie, De doelverdediger mag één van de strafworpnemers zijn. De doelverdediger mag op elk moment worden vervangen, onder de voorwaarde dat de vervanger op het
wedstrijdformulier van die wedstrijd vermeld moet staan, maar hij kan niet worden vervangen als één van de strafworpnemers;

(d) de vijf spelers moeten worden genoteerd in de volgorde waarin zij deelnemen aan de serie en de bal gooien in de richting van het doel van de tegenstander; de volgorde mag niet worden veranderd;

(e) spelers die uitgesloten zijn van de wedstrijd mogen niet aan de serie deelnemen of de doelverdediger vervangen;

(f) indien de doelverdediger tijdens de serie wordt uitgesloten mag één speler van de vijf opgegeven spelers die een strafworp nemen de doelverdediger vervangen, maar dan wel zonder diens rechten. Bij de daarop volgende strafworp mag de betreffende speler door een andere speler of de reserve doelverdediger worden vervangen. Wanneer een veldspeler wordt uitgesloten tijdens de strafworpenserie, wordt deze speler uit de lijst van vijf spelers die deelnemen aan de serie verwijderd en een vervanger wordt onderaan de lijst toegevoegd;

(g) Schoten zullen afwisselend op ieders eind van het speelveld worden genomen, tenzij de omstandigheden aan één zijde van het speelveld enig voordeel of nadeel voor een team kunnen opleveren, dan worden de strafworpen afwisselend aan dezelfde zijde genomen. Spelers die de strafworpen nemen, liggen in het water voor hun spelersbank, de doelverdedigers zullen van helft wisselen en de spelers die niet aan de strafworpenserie deelnemen moeten op hun spelersbank zitten;

(h) loting bepaalt welk team de eerste strafworp neemt;

(i) bij gelijke stand na de eerste serie van vijf strafworpen zullen dezelfde vijf spelers beurtelings een strafworp nemen tot een team mist en de ander scoort;

(j) wanneer er drie of meer teams aan de serie deelnemen zal ieder team beurtelings vijf strafworpen nemen op iedere ander team De volgorde van schieten wordt door loting bepaald.

12.4

Alle zichtbare klokken geven de speeltijd op een aflopende wijze aan (dit is de tijd die in een speelperiode nog gespeeld moet worden).

12.5

Wanneer een wedstrijd (of een gedeelte van een wedstrijd) overgespeeld moet worden, zullen de doelpunten, persoonlijke fouten en time-outs die zijn genoteerd in de tijd die overgespeeld moet worden, van het wedstrijdformulier worden verwijderd, echter de straffen voor gewelddadig optreden, wangedrag en alle rode kaarten zullen gehandhaafd blijven.