WP 10 Secretarissen

WP-10 Secretarissen

10.1

De taken van de secretarissen zijn:

(a) het vastleggen van de wedstrijd, daarbij inbegrepen het registreren van de spelers, de speelstand, timeouts, uitsluitingsfouten, strafworpfouten, en persoonlijke fouten die aan elke speler worden toegekend;

(b) het controleren van de duur van uitsluiting van spelers en het aangeven van het einde van de uitsluitingsperiode door het omhoog heffen van de vereiste vlag of een andere goedgekeurde wijze van aangeven; behalve als de scheidsrechter het terugkomen van een uitgesloten speler of vervanger heeft toegestaan, nadat het balbezit weer is overgegaan naar het team van die speler. Na 4 minuten werkelijk spel zal de secretaris aan een vervanger van de speler die voor gewelddadig spel is uitgesloten, het terugkomteken geven d.m.v. het heffen van de gele vlag, tezamen met de juiste kleur vlag, of op een andere goedgekeurde wijze van aangeven;

(c) het aangeven met de rode vlag en een fluitsignaal, of op een andere goedgekeurde wijze van aangeven, van elke onjuiste terugkomst in het speelveld van een uitgesloten speler of onjuist in het speelveld komen van een vervanger (inclusief na het signaal van een grensrechter voor verkeerd terugkomen of inkomen). Dit signaal stopt het spel onmiddellijk; (d) het onmiddellijk aangeven van een derde persoonlijke fout van elke speler op de volgende wijze:

(1) met de rode vlag, of op een andere goedgekeurde wijze van aangeven, als de derde persoonlijke fout een uitsluitingsfout is;

(2) met de rode vlag en een fluitsignaal, of op een andere goedgekeurde wijze van aangeven, als de derde persoonlijke fout een strafworpfout is.