Waterpolo Spelregels 2019

Spelregels Waterpolo 2019-2021

Deze uitgave van de spelregels waterpolo met uitleg en instructies zijn een zo letterlijk mogelijke vertaling van de
spelregels, uitgegeven door de Fédération International de Natation Amateur (FINA). Specifieke (spel-)regels die
gelden voor de Olympische Spelen zijn weggelaten. Bij onduidelijkheden is het verstandig ook de officiële
Engelse vertaling te raadplegen (zie hiervoor de Fina site).

De spelregelnummering komt overeen met de indeling zoals deze is opgenomen in de FINA Water Polo Rules
2019-2021. Nederlandse afwijkingen en aanvullingen op de FINA rules zijn zoveel mogelijk beperkt en worden
tussen haakjes vermeld. Deze hebben, waar dat van toepassing is, voorrang op het gestelde in de spelregel.

De opgenomen opmerkingen, bijlagen etc. bij de spelregels moeten beschouwd worden als een aanvulling, welke
deel uitmaakt van de spelregels en ze zijn toegevoegd op plaatsen waar een verkeerde interpretatie zou kunnen
ontstaan. Jaarlijks worden de spelregels aangevuld met richtlijnen en interpretaties opgesteld door de FINA en/of
KNZB. De bedoeling hiervan is een uniforme interpretatie te bereiken en de scheidsrechters te ondersteunen bij
het op een identieke manier toepassen van de regels.

In de spelregels wordt gesproken over spelers, daar worden mannelijke en vrouwelijke personen mee bedoeld.