Algemene Informatie

Informatie

Op 29 mei 2002 hebben tien tri-atleten besloten zich als Afdeling Triathlon aan te sluiten bij de zwemvereniging Aquapoldro. Intussen is de afdeling gegroeid naar zo’n 130 leden en is de afdeling ook aangesloten bij de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).

Het doel van de afdeling Triathlon is dat zowel wedstrijdatleten als recreanten op hun eigen niveau kunnen trainen voor hun (eerste) triathlons. En dat zij dit kunnen doen onder deskundige begeleiding, met “soortgenoten” en in een gezellige groep.

De afdeling beschikt over gediplomeerde triathlon-trainers en organiseert vijf trainingen; Drie zwem-trainingen, één loop-training en één fietstraining. Daarnaast wordt er in de wintermaanden gezamenlijk aan de rompstabiliteit gewerkt. Alle trainingen worden zo ingericht dat iedereen op zijn of haar niveau kan trainen.

Omdat we een onderafdeling zijn van Aquapoldro worden de bestuurstaken gedeeld en hebben we een gezamenlijk clubblad: ‘Aquanieuws’. Hebert de Groot is de afgevaardige van de triathlon afdeling in het Aquapoldro bestuur. Bij hem kun je dus voor alle bestuurstechnische zaken betreffende de triathlon afdeling terecht.

Jörgen Hennekes houdt samen met André van den Berg de site en het nieuws op deze site bij. Heb je een wedstrijd gedaan mail dan aan Jörgen en André de uitslag.

Naast het algenoemde Trainersteam heeft de vereniging:

  • een trainingsweekendcommissie, die jaarlijks het trainingsweekend organiseert
  • een liefenleedcommissie, die kaartjes, bloemen etc regelt
  • een kledingcommissie, die contacten met de kledingsponsor onderhoudt

Herbert de Groot wordt binnen de afdeling, in het zogenaamde afdelingsbestuur, bijgestaan door afgevaardigden van bovenstaande commissies.

Verder participeren veel leden van Aquapoldro en ook van de afdeling Triathlon in de organisatie van de Triathlon Apeldoorn (voorheen de Kristalbad Triathlon).