Lidmaatschap

Lid worden van Aquapoldro?

Word lid van Aquapoldro

Voordat je lid wordt, is het altijd mogelijk om eerst eens te komen kijken en vrijblijvend een aantal keer mee te zwemmen of te trainen. Door er in te duiken ervaar je pas het plezier!

Op deze pagina vind je een overzicht van alle tarieven voor het Aquapoldro-lidmaatschap. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!

Lidmaatschappen Aquapoldro

Aquapoldro Tarieven

De kosten bestaan uit een aantal delen: Inschrijfgeld (eenmalig), Contributie (vast voor de vereniging en de KNZB – per jaar) en Badgeld (per afdeling verschillend en afhankelijk van omvang of tijden van trainingen – per kwartaal). Daarnaast zijn er soms bijkomende kosten.

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari (zo nodig) geïndexeerd. Deze geïndexeerde tariefsverhoging hoeft niet vooraf door de ALV (Algemene Ledenvergadering) te worden goedgekeurd (besluit ALV).

Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2024. Het badgeld is niet verhoogd ten opzichte van 2023 met de indexering van 5,8% vanwege hogere subsidie van de gemeente Apeldoorn. De contributie is verhoogd met de KNZ indexering van 3,2%.

Contributie

Bij Aquapoldro kennen we een jaarlijkse contributie. De contributie is steeds verschuldigd voor het lopende kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van inschrijving. Dit heeft onder andere te maken met de contributieregels van de KNZB.

 • contributie voor leden zonder startvergunning of met startvergunning en geboren in 2012* of later € 48,20
 • contributie voor leden met startvergunning geboren voor 2012* € 90,30
 • contributie voor waterpololeden met startvergunning geboren vóór 2012* € 90,30
 • contributie voor niet-leden (gastzwemmers) € 26,80

Korting op contributie in de volgende gevallen:

 • bij meer dan 2 badgeld betalende leden van een gezin vanaf het 3e lid (dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de penningmeester) € 24,00
 • bij aanmelding in de maand november of december € 12,50

Vrijgesteld van contributie zijn:

 • Ereleden
 • Leden van verdienste voor zover niet actief in de zwemsport
 • Bestuursleden voor zover niet actief in de zwemsport

*) dit geldt voor het kalenderjaar 2024

Contributie NTB (triathlon)

De basiscontributie van de NTB wordt aan triathlonleden doorberekend tegen het tarief van de NTB.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 4,50.

Badgeld

Per kwartaal is badgeld verschuldigd. De hoogte van het badgeld is afhankelijk van de huurtarieven die door de zwembaden aan de vereniging in rekening worden gebracht en van het aantal malen en de tijdstippen dat er gebruik wordt gemaakt van het zwemwater.

Bij ‘dubbelzwemmers’ (zij die bij verschillende disciplines actief zijn, bijvoorbeeld zwemmen en waterpolo), wordt het tarief berekend dat het hoogste is voor de categorie waar men zwemt.

Facturen

Ieder lid waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de automatische incasso een factuur per mail met een code voor het soort badgeld (zie de kolom code in de tabel hieronder).

Badgeld per kwartaal

Per 1 januari 2024 (er is geen indexverhoging toegepast). De tarieven zijn gelijk aan die van 2023.

Wedstrijdzwemmen Code 2023
Wedstrijdzwemmen A+ (4+ trainingen) ZWEM A+ € 97,20
Wedstrijdzwemmen A (3 tot 4 trainingen) ZWEM A € 90,60
Wedstrijdzwemmen B (1 tot 2 trainingen) ZWEM B € 87,50
Minioren en opleidingen jeugd 11-16 jaar JGZW/OPL € 87,50
Minioren en opleidingen jeugd tot en met 10 jaar JGZW/OPL € 74,50
Masterzwemmen MASTERS € 71,70
Masterzwemmen (alleen zondag) MasZon € 56,30
Recreanten REC € 56,30
Waterpolo
Waterpolo POLO € 110,80
Waterpolo trainen, geen competitie TRPO € 95,80
Waterpolo jeugd tot en met 10 jaar JGPO € 74,50
Waterpolo aspiranten 11-16 jaar ASPO € 103,70
Waterpolo 11-16 jaar (zonder wedstijden) JGPO € 87,50
Triathlon
Triathlon (zwemmende leden) Tri € 59,80
Triathlon jeugd (tot en met 16 jaar) Tri € 51,00
NTB basislidmaatschap (via vereniging) € 44,25
NTB jeugdlidmaatschap (tot en met 19 jaar) € 31,50
NTB atletenlicentie* (i.c.m. NTB basislidmaatschap) € 31,50
NTB jeugdlicentie* (tot en met 19 jaar – i.c.m. NTB jeugdlidmaatschap) Gratis
-> *NTB licenties kunnen zelf worden aangevraagd via mijntriathlonbond.nl

Bijkomende kosten

Landtraining Wedstrijdzwemmen (vrijwillig), richtbedrag € 50 per seizoen.
Wedstrijdkosten (Wedstrijdzwemmen), per wedstrijd verschillend.

Automatische incasso
De verschuldigde bedragen worden bij vooruitbetaling per kwartaal afgeboekt van de door u opgegeven bankrekening. Aan het begin van het jaar wordt ook de jaarcontributie in rekening gebracht. De incassomomenten zijn:

 • begin januari (badgeld kwartaal 1 + jaarcontributie)
 • begin april (badgeld kwartaal 2)
 • begin juli (badgeld kwartaal 3)
 • begin oktober (badgeld kwartaal 4)

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie, tenminste 1 maand voor het verstrijken van je laatste kwartaal. Dus vóór 31 mei bij opzegging per 1 juli (zie ook de tabel hieronder).

De opzegging wordt door de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail bevestigd! Alleen als de opzegging is bevestigd door de ledenadministratie is deze geldig. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te controleren of de opzegging is ontvangen door de ledenadministratie. 

In onderstaande tabel staan de uiterlijke data van opzeggen. De datum van de e-mail of poststempel van de brief is bepalend voor het moment van opzeggen. 

Mailadres is: ledenadministratie@aquapoldro.nl

Adres:

Ledenadministratie Aquapoldro
Boomblauwtje 70
7323 VR Apeldoorn

Opzeggen uiterlijk Opzegging gaat in
30 november 1 januari
28 februari 1 april
31 mei 1 juli
31 augustus 1 oktober

Proeftrainen?

Nieuwsgierig geworden naar Aquapoldro?
Kom een keer kijken of onze vereniging bij jou past! Je kunt altijd een aantal keer vrijblijvend meetrainen.