Lidmaatschap

Lid worden van Aquapoldro?

Word lid van Aquapoldro

Voordat je lid wordt, is het altijd mogelijk om eerst eens te komen kijken en vrijblijvend een aantal keer mee te zwemmen of te trainen. Door er in te duiken ervaar je pas het plezier!

Op deze pagina vind je een overzicht van alle tarieven voor het Aquapoldro-lidmaatschap. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!

Lidmaatschappen Aquapoldro

Aquapoldro Tarieven

De kosten bestaan uit een aantal delen: Inschrijfgeld (eenmalig), Contributie (vast voor de vereniging en de KNZB – per jaar) en Badgeld (per afdeling verschillend en afhankelijk van omvang of tijden van trainingen – per kwartaal). Daarnaast zijn er soms bijkomende kosten.

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari (zo nodig) geïndexeerd. Deze geïndexeerde tariefsverhoging hoeft niet vooraf door de ALV (Algemene Ledenvergadering) te worden goedgekeurd (besluit ALV).

Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2021.

Contributie

Bij Aquapoldro kennen we een jaarlijkse contributie. De contributie is steeds verschuldigd voor het lopende kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van inschrijving. Dit heeft onder andere te maken met de contributieregels van de KNZB.

 • contributie voor leden zonder startvergunning of met startvergunning en geboren in 2009* of later € 41,80
 • contributie voor leden met startvergunning geboren voor 2009* € 78,40
 • contributie voor niet-leden (gastzwemmers) € 24,00

Korting op contributie in de volgende gevallen:

 • bij meer dan 2 badgeld betalende leden van een gezin vanaf het 3e lid (dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de
  penningmeester) € 20,90
 • bij aanmelding in de maand november of december € 12,50

Vrijgesteld van contributie zijn:

 • Ereleden
 • Leden van verdienste voor zover niet actief
 • Bestuursleden voor zover niet actief

*) dit geldt voor het kalenderjaar 2021

Contributie NTB (triathlon)

Contributie van de NTB wordt aan triathlonleden doorberekend tegen het tarief van de NTB.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 4,50.

Badgeld

Per kwartaal is badgeld verschuldigd. De hoogte van het badgeld is afhankelijk van de huurtarieven die door de zwembaden aan de vereniging in rekening worden gebracht en van het aantal malen en de tijdstippen dat er gebruik wordt gemaakt van het zwemwater.

Bij ‘dubbelzwemmers’ (zij die bij verschillende disciplines actief zijn, bijvoorbeeld zwemmen en waterpolo), wordt het tarief berekend dat het hoogste is voor de categorie waar men zwemt.

Facturen

Ieder lid waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de automatische incasso een factuur per mail met een code voor het soort badgeld (zie de kolom code in de tabel hieronder).

Badgeld per kwartaal

Per 1 januari 2021 (indexverhoging is goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2021

WedstrijdzwemmenCode2021
Wedstrijdzwemmen A+ (4+ trainingen)ZWEM A+€ 90,50
Wedstrijdzwemmen A (3 tot 4 trainingen)ZWEM A€ 84,40
Wedstrijdzwemmen B (1 tot 2 trainingen)ZWEM B€ 81,60
Minioren en opleidingen jeugd 11-16 jaarJGZW/OPL€ 81,60
Minioren en opleidingen jeugd tot en met 10 jaarJGZW/OPL€ 69,50
MasterzwemmenMASTERS€ 66,80
Masterzwemmen (alleen zondag)MasZon€ 52,50
RecreantenREC€ 52,50
Waterpolo  
WaterpoloPOLO€ 103,20
   
Waterpolo gastHAPO€ 51,90
Waterpolo aspiranten 11-16 jaarASPO€ 81,60
Waterpolo aspiranten selectie 11-16 jaarSelASPO€ 96,60
Waterpolo jeugd tot en met 10 jaarJGPO€ 69,50
Triathlon  
Triathlon (zwemmende leden)Tri€ 55,70
Triathlon jeugd tot en met 16 jaarAsTri€ 47,50

Bijkomende kosten

Landtraining Wedstrijdzwemmen (vrijwillig), richtbedrag € 50 per seizoen.
Wedstrijdkosten (Wedstrijdzwemmen), per wedstrijd verschillend.

Automatische incasso
De verschuldigde bedragen worden bij vooruitbetaling per kwartaal afgeboekt van de door u opgegeven bankrekening. Omstreeks eind december wordt ook de jaarcontributie in rekening gebracht. De incassomomenten zijn:

 • begin januari (badgeld kwartaal 1)
 • begin april (badgeld kwartaal 2)
 • begin juli (badgeld kwartaal 3)
 • begin oktober (badgeld kwartaal 4)
 • eind december (contributie komend jaar)

Automatische incasso is verplicht. Indien automatische incasso niet mogelijk is, wordt de jaarlijkse contributie verhoogd met € 11,50

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie, tenminste 1 maand voor het verstrijken van je laatste kwartaal. Dus vóór 31 mei bij opzegging per 1 juli.

De opzegging wordt door de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail bevestigd! Alleen als de opzegging is bevestigd door de ledenadministratie is deze geldig. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te controleren of de opzegging is ontvangen door de ledenadministratie. 

In onderstaande tabel staan de uiterlijke data van opzeggen. De datum van de e-mail of poststempel van de brief is bepalend voor het moment van opzeggen. 

Mailadres is: ledenadministratie@aquapoldro.nl

Adres:

Ledenadministratie Aquapoldro
Boomblauwtje 70
7323 VR Apeldoorn

Opzeggen uiterlijk Opzegging gaat in
30 november 1 januari
28 februari 1 april
31 mei 1 juli
31 augustus 1 oktober

Proeftrainen?

Nieuwsgierig geworden naar Aquapoldro?
Kom een keer kijken of onze vereniging bij jou past! Je kunt altijd een aantal keer vrijblijvend meetrainen.