Statuten, Reglementen, Verklaringen en Notulen

De statuten en het huishoudelijk reglement van Aquapoldro zijn de algemene afspraken over de vereniging en regels die we onderling hebben afgesproken. Via de links hieronder kun je ze in pdf-formaat downloaden (pdf). De privacyverklaring beschrijft hoe Aquapoldro omgaat met gegevens van haar leden. Om dit type bestanden te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig, deze is gratis te downloaden via deze link.

De notulen van de Algemene Ledenvergaderingen vindt u hier onder.