Lidmaatschap

Aanmelden-Opzeggen-Tarieven

BELANGSTELLING?

Het is altijd mogelijk om eerst eens te komen kijken en vrijblijvend een aantal keer mee te zwemmen of te trainen. Stuur een mail naar info@aquapoldro.nl voor het maken van een afspraak. Door er in te duiken ervaar je pas het plezier, dus mail! U kunt alles nog eens in het kort nalezen in onze brochure (en die vindt u hier).

INSCHRIJFFORMULIER

Aquapoldro heeft twee verschillende inschrijfformulieren. Voor Triathlon en voor Zwemmen/Waterpolo/Opleidingen. Lees wel eerst hieronder alle informatie over inschrijven en kosten en kom zeker vrijblijvend een paar keer kijken bij de sport van uw keuze.

Privacy

Hoe Aquapoldro omgaat met de gegevens van haar leden is vastgelegd in een privacyverklaring. Deze voldoet aan de Europese regelgeving GDPR (General Data Protection Regulation) en de Nederlandse uitwerking AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

WAT KOST HET?

De kosten bestaan uit een aantal delen: Inschrijfgeld (eenmalig), Contributie (vast voor de vereniging - per jaar) en Badgeld (per afdeling verschillend en afhankelijk van omvang of tijden van trainingen - per kwartaal). Daarnaast zijn er soms bijkomende kosten.

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari (zo nodig) geïndexeerd. Deze geïndexeerde tariefsverhoging hoeft niet vooraf door de ALV (Algemene Ledenvergadering) te worden goedgekeurd (besluit ALV).

Onderstaande bedragen gelden per 1 januari 2020.

Contributie

Bij Aquapoldro kennen we een jaarlijkse contributie. De contributie is steeds verschuldigd voor het lopende kalenderjaar, ongeacht het tijdstip van inschrijving. Dit heeft onder andere te maken met de contributieregels van de KNZB.

 • contributie voor leden zonder startvergunning of met startvergunning en geboren in 2008* of later € 41,00
 • contributie voor leden met startvergunning geboren voor 2008* € 76,90
 • contributie voor niet-leden (gastzwemmers) € 24,10
 • korting op contributie in de volgende gevallen:
  • bij meer dan 2 badgeld betalende leden van een gezin vanaf het 3e lid (dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de penningmeester) €  20,50
  • bij aanmelding in de maand november of december € 12,50
 • vrijgesteld van contributie zijn:
  • Ereleden
  • Leden van verdienste voor zover niet actief
  • Bestuursleden voor zover niet actief

*) dit geldt voor het kalenderjaar 2020


Contributie NTB (triathlon)

Contributie van de NTB wordt aan triathlonleden doorberekend tegen het tarief van de NTB.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 4,50.

Badgeld

Per kwartaal is badgeld verschuldigd. De hoogte van het badgeld is afhankelijk van de huurtarieven die door de zwembaden aan de vereniging in rekening worden gebracht en van het aantal malen en de tijdstippen dat er gebruik wordt gemaakt van het zwemwater.
Bij 'dubbelzwemmers' (zij die bij verschillende disciplines actief zijn, bijvoorbeeld zwemmen en waterpolo), wordt het tarief berekend dat het hoogste is voor de categorie waar men zwemt.

Facturen

Ieder lid waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de automatische incasso een factuur per mail met een code voor het soort badgeld (zie de kolom code in de tabel hieronder).


Badgeld per kwartaal 

per 1 januari 2020 (indexverhoging wordt goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2020).

Wedstrijdzwemmen
Code
2020
Wedstrijdzwemmen A+ (4+ trainingen) ZWEM A+ € 89,20
Wedstrijdzwemmen A (3 tot 4 trainingen) ZWEM A € 83,20
Wedstrijdzwemmen B (1 tot 2 trainingen) ZWEM B € 80,40
Minioren en opleidingen jeugd 11-16 jaar JGZW/OPL € 80,40
Minioren en opleidingen jeugd tot en met 10 jaar JGZW/OPL € 68,50
Masterzwemmen MASTERS € 65,80
Masterzwemmen (alleen zondag) MasZon € 51,70
Recreanten REC € 51,70
Waterpolo
Waterpolo POLO € 101,70
Waterpolo selectie PolSel € 116,30
Waterpolo gast HAPO € 51,10
Waterpolo aspiranten 11-16 jaar ASPO € 80,40
Waterpolo aspiranten selectie 11-16 jaar SelASPO € 95,20
Waterpolo jeugd tot en met 10 jaar JGPO € 68,50
Triathlon
Triathlon (zwemmende leden) Tri € 54,90
Triathlon jeugd tot en met 16 jaar AsTri € 46,80
Bijkomende kosten
 • Landtraining Wedstrijdzwemmen (vrijwillig), richtbedrag € 50 per seizoen.
 • Wedstrijdkosten (Wedstrijdzwemmen), per wedstrijd verschillend.
 • Kosten teamcaps Waterpolo jeugd (per teamlid) € 7,50 per jaar.
Automatische incasso

De verschuldigde bedragen worden bij vooruitbetaling per kwartaal afgeboekt van de door u opgegeven bankrekening. Omstreeks eind december wordt ook de jaarcontributie in rekening gebracht. De incassomomenten zijn:

 • begin januari (badgeld kwartaal 1)
 • begin april (badgeld kwartaal 2)
 • begin juli (badgeld kwartaal 3)
 • begin oktober (badgeld kwartaal 4)
 • eind december (contributie komend jaar)

Automatische incasso is verplicht. Indien automatische incasso niet mogelijk is, wordt de jaarlijkse contributie verhoogd met € 11,50

AANMELDEN

Wil je lid worden van de vereniging, dan kun je je aanmelden door het insturen van het  inschrijfformulier. Je kunt het ingevulde formulier natuurlijk ook afgeven aan een van de trainers. Het algemene inschrijfformulier kun je hier downloaden. Voor Triathlon is er een apart inschrijfformulier dat je hier kunt vinden: Inschrijfformulier Triathlon

OPZEGGEN

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie, tenminste 1 maand voor het verstrijken van je laatste kwartaal. Dus vóór 31 mei bij opzegging per 1 juli. De opzegging wordt door de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail bevestigd! Alleen als de opzegging is bevestigd door de ledenadministratie is deze geldig. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te controleren of de opzegging is ontvangen door de ledenadministratie. In onderstaande tabel staan de uiterlijke data van opzeggen. De datum van de e-mail of poststempel van de brief is bepalend voor het moment van opzeggen.

Opzeggen uiterlijk Opzegging gaat in
30 november 1 januari
28 februari 1 april
31 mei 1 juli
31 augustus 1 oktober