Covid19/Corona nieuws

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten en besluiten van het bestuur over de Covid19/Corona crisis.

28 oktober 2020

Bij de ‘kleine’ persconferentie van dinsdag 27 oktober van premier Rutte zijn geen nieuwe of andere Corona/Covid19 maatregelen afgekondigd. Het kabinet wacht een week af of er veranderingen komen in de situatie. Het bestuur van Aquapoldro handhaaft daarom nog een week haar besluit van twee weken terug en wacht de persconferenties van aanstaande vrijdag en volgende week af.

We hebben ook besloten dat, als de huidige Corona/Covid19 maatregelen gehandhaafd blijven, we gaan beslissen hoe we op een veilige en gezonde manier onze sport en trainingen kunnen invullen. We zijn al bezig met de scenario’s zodat we een besluit zeer snel kunnen nemen na dinsdag. Hierbij houden we ook rekening met de meningen van onze trainers, de meningen en adviezen van de zwembadbranche en van NOC/NSF en met onze ervaringen na de lockdown in het voorjaar.

We zijn ons ervan bewust dat alle leden graag willen zwemmen of trainen en dat dit misschien niet het bericht is waarop gehoopt werd, maar bij elke beslissing die we nemen ligt de nadruk op veilig, samen en verantwoord.

Als laatste zouden we het erg op prijs stellen als u een eventuele besmetting aan het afdelingsbestuur wilt melden.


16 oktober 2020

Na de persconferentie op 13 oktober is via KNZB en Zwembadbranche de consequentie voor de sportverenigingen bepaald. Deze aanwijzingen zoeken het randje van het aanvaardbare op en zijn ook voor meerdere uitleg vatbaar. Hierdoor ontstaat ruis en mogelijk valse hoop.

Het bestuur van zwemvereniging Aquapoldro neemt in deze crisis haar verantwoordelijkheid en handhaaft haar eerdere besluit (geen trainingen voor leden van 18 jaar en ouder). Dat geldt ook voor de loop- en fietstrainingen van Triathlon. Door nu geen risico te nemen willen wij een bijdrage leveren aan de veiligheid en gezondheid van onze leden en een bijdrage leveren aan mogelijk snelle verbetering van de situatie. We hebben besloten om de persconferentie van 27 oktober 2020 af te wachten en dan ons besluit te heroverwegen.


14 oktober 2020

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober, hebben wij als dagelijks bestuur, samen met voorzitters van zwemmen, triathlon en waterpolo besloten voorlopig de trainingen voor 18 jaar en ouder op te schorten. Dit besluit doet ons pijn, maar is noodzakelijk. Het besluit gaat in vanavond 14 oktober 22 uur.

Jeugd t/m 17 jaar oud kan doortrainen. Wedstrijden zullen voorlopig niet doorgaan.

We zijn afwachting van aanvullende informatie van de KNZB, Zwembadbranche en NOC-NSF. Zodra wij aanvullende informatie hebben en overlegd hebben met de zwembaden, zullen we bekijken wat wel en niet mogelijk is.

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid en ons lijkt het nu niet gepast om de grenzen van wat toelaatbaar (uitlegbaar) op te zoeken, tot er duidelijkheid is.

Wij begrijpen ieders teleurstelling.