Categorie: waterpolo

Belangrijkste Corona Regels Waterpolo Update (30/09)

Wedstrijden

Voor de bezoekende teams en de teams van Aquapoldro

 • Teams mogen 15-30 minuten voor de wedstrijd het bad in
 • Neem je kleding mee en laat geen spullen achter in de kleedkamers
 • Teams wachten tot de lopende wedstrijd is afgelopen in de aangewezen wachtruimtes, zie plattegrond
 • In de wachtruimtes kunnen de teams de voorbespreking en de warming up doen
 • In de wachtruimtes kan men geen gebruik maken van de baden
 • Als de lopende wedstrijd is afgelopen en het wedstrijdbad leeg is, mogen de teams vanuit de wachtruimte naar het wedstrijdbad
 • Na de wedstrijd direct het wedstrijdbad verlaten, omkleden en naar huis
 • Ouders van bezoekende jeugdteams, die rijden, kunnen in ‘t Sprenkeltje wachten en kijken
 • Publiek is niet toegestaan
 • Bij jeugdwedstrijden is de Teambegeleider de wedstrijd coordinator, deze ontvangt de bezoekers en wijst deze op de routes en waar men heen moet
 • Bij seniorenwedstrijden is de Aanvoerder de wedstrijd coordinator.

  (tekst gaat verder onder de plattegrond)

Spelers

 • Spelers worden per training geregistreerd door de teambegeleider (jeugd) of door het team zelf (senioren)
 • Houd je aan de aanwijzingen van de trainers en de aangegeven routes.
 • Iedereen 10 minuten voor de training naar binnen en omkleden bij de badrand. En daar wachten tot de voorgaande training is afgelopen
 • Bij afloop van de training, water verlaten en naar de lege kant gaan en daar wachten tot de volgende trainingsgroep in het water ligt.
 • Als de groep in het water ligt kan de vertrekkende groep de spullen pakken en omkleden.
 • Bij de Sprenkelaar geldt dat de B-Jeugd en senioren gebruik mogen maken van de badhokjes en de grote kleedruimte. Zorg wel dat de afzetting en kurkjes blijven hangen. Jeugd kleed alleen om in de kleedhokjes
 • In Malkander de routing volgen, waarbij er bij binnenkomst omgekleed wordt in de glazen ruimte, na het trainen omkleden in de kleedruimtes.
 • Beperk aanrakingen met deuren, bankjes etc. tot het minimale.
 • Houd 1,5 meter afstand van vrijwilligers, van teamgenoten en trainers voor en na de training!
 • Volg de aanwijzingen van de kaderleden op en ga niet in discussie.
 • Bij het wisselen van teams wacht het volgende team bij de duikplank met handhaving van 1,5 meter afstand.
 • Bij meerijden bij uitwedstrijden draagt iedereen vanaf de C-jeugd een mondkapje in de auto.

Ouders

Ouders moeten met de volgende regels rekening houden;

 • Kinderen worden afgezet voor het zwembad. Bij de Mini’s mogen ouders helpen met omkleden.
 • Het is niet toegestaan dat ouders in het zwembad zijn tijdens de training of wedstrijden.
 • Wij vragen ouders zich ook buiten het zwembad te houden aan de samenscholingsregels en de 1,5 meter afstand.
 • Ouders dragen altijd een mondkapje in de auto bij het rijden voor uitwedstrijden.

Trainers

Verzorgen de training en zorgt ervoor dat de training veilig en ordelijk verloopt. De trainer is verantwoordelijk voor de handhaving van de regels en past deze toe in het trainingsprogramma.

 • Trainers dienen zich vooraf aan de training te registreren.
 • De trainer geeft de training
 • De trainer gaat zelf het water niet in
 • Houd 1,5 meter afstand op de kant van spelers en andere trainers/vrijwilligers.
  •  

Het Protocol Verantwoord Waterpolo aquapoldro

Ons protocol is terug te vinden via deze Link

Meer informatie op de website van de KNZB

 

Foto in Sportlinked

De competitie gaat bijna weer van start, tijd voor het jaarlijkse rondje foto’s vernieuwen.

Enkele van onze leden hebben nog zeer oude foto’s in Sportlinked staan! Gaarne deze vervangen voor een recente foto voor het begin van het seizoen!

Op de onderstaande link staat een beschrijving hoe je dat moet doen!

Update je foto voor spelerspas

 

Waterpolo wedstrijd rooster klaar!

Elk jaar is het weer een enorm gepuzzel om alle wedstrijden voor de competitie in te plannen. Ook dit jaar is er weer een berg werk verzet door Tessa Wolves en Astrid Simons. Gedurende de laatste twee weken van juli hebben zij de wedstrijdplanning die we half juli gekregen hebben van de KNZB verwerkt tot een uitvoerbaar wedstrijdschema.

Dit is een gigantische klus, Er moet afgestemd worden met de andere verenigingen, badwater moet worden gereserveerd en er moet rekening gehouden worden met feestdagen en vakanties! Extra uitdaging dit jaar was het 100 jarig jubileum van Aquapoldro op 13 februari 2021. Maar ook deze uitdaging is perfect verwerkt in het schema!

Vanuit de polocommissie willen wij onze bewondering en dankbaarheid uit spreken naar Tessa en Astrid omdat ze dit ook dit jaar weer voor elkaar hebben gekregen. Wij wensen alle leden van Aquapoldro een succesvol seizoen toe!

Het rooster wordt natuurlijk zo snel mogelijk gepubliceerd!!

 

Bedankt allemaal!

Afgelopen zaterdag 11 juli 2020 is onze voorzitter Ritsert Flim op bezoek geweest bij Riet van den Brand om haar ook persoonlijk te feliciteren met haar benoeming per 9 juni als erelid van Aquapoldro.

Riet was heel blij verrast met haar benoeming en de bos bloemen en cadeaubon die haar is overhandigd.

Graag geven wij haar reactie hieronder weer:

Ik wil graag het bestuur bedanken voor de voordracht mij te benoemen tot erelid van Aquapoldro en iedereen, die hier mee ingestemd heeft.
Ik ben heel vereerd en verrast.
 
Met veel plezier heb ik al die jaren de kinderen iets kunnen bijbrengen van onze zwemsport en laat ik het nu graag over aan jongeren.
Ook de samenwerking was altijd prettig.  Bedankt allemaal.
 
Jullie zullen mij vast nog wel eens zien bij trainingen of polowedstrijden.
 
Hartelijke groet, Riet van den Brand

Nieuwe Trainer Dames 1

Dames 1 heeft voor komend seizoen een nieuwe trainer. Michaël Willemsen wordt de nieuwe trainer/coach van Dames 1. De afgelopen jaren was Michaël naast keeper van Heren 2, ook vaak te vinden als de trainer van Dames 3 en later Dames 2. Komend jaar ligt de focus helemaal bij Dames 1. Wij wensen Michaël succes met de Dames.

Boschbadtrainingen

Per 1 juli op maandag en woensdag is er weer training in het Boschbad van 19:30 tot 20:30. Voor de training moet je je aanmelden via de website en net als bij de binnentraining moet er een trainer en CV op de kant staan. De ingang is net als vorig jaar weer via de J.C. Wilslaan, parkeren voor de afzetting, dus niet op het gras. Verder badkleding al aan en regels blijven zoals ze zijn.

Verder willen we de volgende indeling maken. Van 19:30 – 20:10 zijn alle banen gereserveerd voor banenzwemmen. Jullie kunnen gewoon zoals altijd in een treintje zwemmen in 1 baan, maar hou bij de rust pauzes wel 1,5m afstand. Mensen die een vol uur willen zwemmen kunnen terecht in baan 5 – 10.  De laatste 20 minuten wordt in baan 1 -4 ruimte geboden om met de bal te gooien . Zorg er wel voor dat de balgooiers zich zo opstellen dat de zwemmers er geen last van hebben. In baan 10 zullen een paar wedstrijdzwemmers zwemmen. Dit jaar geen traithleten tijdens ons uur.

Iedereen is van harte welkom, voor de jeugd zijn er wel een paar aandachtspunten:

 • Boschbadtrainingen zijn vanaf de C jeugd
 • de trainingen zijn vooral bedoeld als zwemtraining.
 • ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kind.
 • Er dient een ouder/verantwoordelijke aanwezig te zijn te zijn tot 15 jaar!
 • Er zijn geen jeugdtrainers aanwezig om training te geven.

Website: https://aquapoldro.nl/waterpolo/training/

Riet van den Brand benoemd tot erelid van Aquapoldro

De Algemene Ledenvergadering heeft op dinsdag 9 juni 2020 besloten om Riet van den Brand tot Erelid van Aquapoldro te benoemen.

Zij is ruim 50 jaar geleden gestart bij AZC en al die jaren bijzonder actief geweest binnen AZC en Aquapoldro. Iedereen die bij AZC of Aquapoldro van jongs af aan lid is geweest kent haar. Ze was de trekker en organisator van de afdeling Opleidingen en heeft velen van ons aan diverse diploma’s geholpen. Of je nu ging zwemmen of wilde waterpoloën, bij Opleidingen leerde je wat écht zwemmen was. Ook kon je kennis maken met veel andere aspecten van de zwemsport zoals snorkelen. En was je dan klaar dan mocht je examen doen en stond zij langs de kant om streng doch rechtvaardig de prestaties te beoordelen. Zo’n staat van dienst en betrokkenheid moet beloond worden onderschreef de vergadering.

Na het in stemming brengen van het voorstel tijdens de ALV 2020 is dit unaniem aangenomen met vele duimpjes, mooie woorden etc. in de chatfunctie.

De vereniging in haar geheel feliciteert Riet van den Brand van harte met het erelidmaatschap. Omdat zij niet aanwezig was bij de vergadering, wordt dit later gevierd.

We kunnen weer trainen!!!

Het zijn lastige tijden, maar aan het einde van de tunnel is alweer licht te zien. 3 weken geleden kregen we te horen dat de zwembaden weer open mochten en ik weet zeker dat bij iedereen de hartjes sneller begonnen te slaan. De afgelopen weken zijn we erg druk geweest om ervoor te zorgen dat iedereen tot aan de zomervakantie kan trainen. Helaas zijn we wel gebonden aan een aantal regels, maar we kunnen vanaf 3 juni 2020 weer het water in.

We hebben de indeling zo gemaakt dat elk team 45 minuten per week kan trainen. Het is verplicht om bij deze training een Trainer te hebben, een Corona Verantwoordelijke en een EHBOer. Bij de jeugdteams vragen we 1 van de ouders om de rol van Corona Verantwoordelijke op te pakken, bij de Seniorenteams vragen we het aan het gekoppelde team. Dus bv bij Heren 3 is iemand van Heren 4 Corona Verantwoordelijke en andersom. Hier is de link naar het protocol en daar staat precies uitgelegd wat deze Corona Verantwoordelijke moet doen.

Verder staat in het protocol beschreven dat we helaas geen partijtjes mogen doen, maar wel mogen zwemmen (in de breedte heb je de meeste ruimte), balletje overgooien en op doel schieten. Vooraf en na afloop worden alle ballen en doelen ontsmet.

Vanwege de Corona hebben we maar een beperkt aantal plekken om te trainen en we moeten een registratie bijhouden wie er is komen trainen. We hebben een maximum van 16 personen op de training, voor de B-jeugd geldt 18 personen. Als je wilt komen trainen, moet je je eerst aanmelden voor de training op onze trainingspaginaDaar geef je je naam op en de dagen dat je wilt komen trainen. Dit geldt ook voor de trainers en Corona Verantwoordelijke. Op deze manier kunnen we altijd achterhalen wie wanneer is geweest en dat we ons hebben gehouden aan alle regels. Op deze pagina kan je ook zien of de training heel vol is of juist niet. Mocht er ruimte zijn kan je altijd proberen om op dit manier een extra training te doen. Let op! De aangewezen teams hebben altijd voorrang.

Trainingsrooster

Dag Zwembad Start Einde Teams Aantal
Zondag Sprenkelaar 8:00 8:45 EG1/EG2 16
Zondag Sprenkelaar 8:00 8:45 mini’s 8
Zondag Sprenkelaar 8:45 9:30 DG1/DG2 16
Maandag Sprenkelaar 19:30 20:15 D1 13
Maandag Sprenkelaar 20:15 21:00 D2 16
Woensdag Sprenkelaar 19:00 19:45 CG1 8
Woensdag Sprenkelaar 19:45 20:30 B1, B2 Jongens 18
Woensdag Malkander 21:00 21:45 H1 9
Woensdag Malkander 21:45 22:30 H2 13
Vrijdag Sprenkelaar 20:00 20:45 H4 15
Vrijdag Sprenkelaar 20:45 21:30 H3 15

Algemene Ledenvergadering – 9 juni 2020

Beste leden,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 van 17 maart is vanwege Corona/Covid19 indertijd uitgesteld. Omdat we wel verplicht zijn om een ALV te houden en er geen zicht op is dat we weer bij elkaar kunnen komen, is besloten om de ALV via een videoconferentie te houden. Dit is mogelijk vanwege een aangenomen noodwet. Van NOC/NSF hebben we instructie gekregen hoe zo’n ALV er uit zou moeten zien en hoe eventueel het stemmen georganiseerd kan worden.

De ALV 2020 gaan we houden op dinsdag 9 juni 2020 vanaf 20 uur via de computer. Om de ALV in goede banen te leiden spreken we het volgende af:

 • Wie wil deelnemen geeft zich minimaal 1 week vóór aanvang (uiterlijk 1 juni 2020) op via secretaris@aquapoldro.nl
 • Degenen die zich hebben opgegeven krijgen een link (Google Meet) om te kunnen deelnemen. Hiervoor hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden, dat kan gewoon via de eigen internet browser (Google, Edge, Safari etc.).
 • De stukken voor de vergadering zijn beschikbaar via onze website: https://aquapoldro.nl/vergaderstukken-alv-2020/
 • Financiële stukken zijn beschikbaar op aanvraag, deze staan niet op de website. Degenen die ze al opgevraagd hebben hoeven dit niet opnieuw te doen. De stukken worden een week vóór de vergadering gemaild.
 • Als er vragen zijn moeten deze 72 uur vóór de vergadering (uiterlijk zaterdag 6 juni 2020) naar het bestuur worden gemaild (secretaris@aquapoldro.nl). Hiermee kunnen we de beantwoording tijdens de vergadering efficiënt laten lopen.
 • Tijdens de ALV is er beperkt ruimte voor aanvullende vragen. Hiervoor gebruiken we de chat-functie in Google Meet.
 • Het bestuur geeft kort toelichting waar nodig. Wanneer je iets wilt inbrengen meld je dat via de chat-functie en geeft het bestuur aan dat je kunt spreken.
 • Als er gestemd moet worden doen we dat ook via de chat-functie van Google Meet. Als je vóór bent reageer je niet. Ben je tegen of onthoud je je van de stem, dan meld je dat in via de chat-functie in Google Meet.

Tijdens de vergadering is er een voorstel voor het benoemen van een erelid. Hierover moet gestemd worden, de naam van de persoon melden we pas op de ALV.

We hopen op een efficiënte vergadering.

Bestuur Aquapoldro