Categorie: waterpolo

De belevenissen van Ivan Trombose en de Aquapoldro Heeren – Spelregels.

14 september 2019-Harderwijk

Afgelopen zaterdag togen de mannen van Heeren IV naar Harderwijk voor de confrontatie tegen Woelwaters. De uitgelezen selectie van Heeren IV bestaat tegenwoordig uit 16 man, maar die was door diverse oorzaken ingekrompen tot een nederige 8 spelers. Gelukkig waren Bart en Wilco afgevaardigd uit JO17 om het zwemwerk te doen.

Met het nieuwe seizoen begon de periode met de nieuwe spelregels. Nu ben ik zelf voorstander van de oude regels: zoals die uit 1976 waarbij 3 overtredingen op de midvoor leiden tot een uitsluiting. Daarme kon Ton Buunk toen heel wat goaltjes maken. Maar helaas: zo simpel mag het niet zijn, en ik vreesde dan ook voor een golf van uitsluitingen, strafworpen en andere p’s. De oud topspelers van Aquapoldro gingen voortvarend van start maar moesten duidelijk wennen. Nul gooals gemaakt en 3 U20 werden geincasseerd, en 1 strafworp. Dennis plukte meteen de vruchten van zijn zwemuitjes in de Noorse Fjorden en tikte de bal naast.

Ook de volgende perioden konden mijn taktische tips de Heeren niet in het zadel helpen. Pas aan eind van de 2e periode werd het 6-1 door newbie Jeroen. In het vervolg van de wedstrijd werden nog 5 strafworpen aan de Woelwaters gegeven, waarvan ze er 2 scoorden. De rest pareerde Dennis puur op intimidatie-dat dan weer wel. Uiteindelijk werd het dan 11-3 in doelpunten. In P’s (+S-en) was de uitslag iets minder geflatteerd: 13-7 voor de Woestewaters. Maw er zal stevig getraind moeten worden om de achterstand in te lopen.

Belangrijke nieuwe regels voor spelers

Vrije bal

Een speler mag rechtstreeks vanuit een vrije bal buiten de 6 meter scoren.

De speler mag de bal ook zelf nemen door de bal los te laten (duidelijk opgooien of op het water leggen), en daarna direct scoren – met of zonder dreiging of zwemmen.

Een vrije worp wordt genomen op de plaats waar de bal zich bevindt, niet waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Binnen de 6 meter

Als een aanvallende speler die binnen de 6 meter met zijn gezicht naar het doel ligt en tijdens een scoringspoging door de verdediger van achteren wordt gehinderd – zoals vasthouden of terugtrekken – moet een strafworp worden toegekend. Dit geldt niet als de aanvaller scoort, als de aanvaller met zijn of haar gezicht van het doel af ligt of wanneer de verdediger alleen de bal (aan)raakt.

Binnen de 6 meter, moet de speler altijd eerst overspelen naar een medespeler, voordat een doelpunt gescoord kan worden.

Hoekworp

Een hoekworp mag genomen worden door een speler:

 • Die direct schiet op het doel
 • Die de bal in het spel brengen door de bal zichtbaar in het spel te brengt (duidelijk opgooien, overspelen of de bal zichtbaar op het water laten vallen). Nadien kan de speler dreigen en zwemmen met de bal om daarna te scoren. Voorwaarde is dat de bal los komt van de hand. Verdediger mag dan daarna ook aanvallen.
 • Die de bal overspeelt naar een andere speler

De Keeper

Een keeper mag daarom de middellijn passeren en meespelen in de aanval. De keeper verliest wel zijn of haar privileges buiten het 6-metergebied: op de bodem staan, de bal stompen en de bal met twee handen tegelijkertijd aanraken.

De Coach

De coach mag in de aanval meelopen tot de 6 meter. Tijdens de verdediging moet de coach naast zijn bank staan of zitten op de bank.

Wisselen

De “Flying Substitute” wordt alleen in grote baden toegepast, waar een drijvende lijn aanwezig is. Let erop dat er een “high-five” gegeven moet worden voor er gewisseld wordt. Dit geldt alleen voor normale wissels en niet voor uitgesloten spelers.

Dus dit geldt niet in onze thuisbaden en is zelfs niet van toepassing in Regio Oost.

De belangrijkste nieuwe regels voor de W-Functionaris

20/30 seconden schotklok

We hebben de regels over wanneer nu de (schot)klok moet worden teruggezet naar 30 of 20 sec. (of niets doen) op een andere manier onder elkaar gezet.

De 30 sec klok wordt teruggezet naar 30 sec. bij:

 1. Een doelpunt
 2. Een neutrale inworp, alleen als er geen balbezit was bij een van de ploegen
 3. Een balwisseling (door een overtreding en vrije worp of door regulier spel)
 4. Het begin van de wedstrijd of herbegin na elke periode
 5. Elke doelworp
 6. Indien de verdedigende partij in balbezit komt, nadat een strafworp is genomen. De tijdsduur begint pas bij balbezit.
 7. Na een schot op het doel, waarbij de verdedigende partij in balbezit komt. De tijdsduur begint pas bij balbezit.

De 30 sec klok wordt teruggezet naar 20 sec. bij:

 1. Elke hoekworp
 2. Elke uitsluitingsfout (U20, U20/S, UMV, UMV4, S/UMV), tenzij de aanvalstijd nog meer is als 20 sec. In dat geval wordt de klok niet teruggezet en zal de schotklok doorlopen.
 3. Elke strafworp. Indien de aanvallende partij daarna in balbezit komt, zal de tijdsduur pas beginnen bij balbezit.
 4. Een schot op het doel. De tijdsduur begint opnieuw als er na het schot balbezit is voor de aanvallende partij.

Voorbeeld:
De schotklok heeft een aflopende tijd. Op 27 sec. krijgt een verdediger een uitsluiting. De klok blijft onveranderd (want meer dan 20sec tijd over). Op 23 sec. wordt een Strafworp toegekend aan de aanvallende ploeg. De 20 sec. klok wordt nu ingedrukt. De aanvallende ploeg is dus 3 sec. kwijt van de aanval. De strafworp wordt gehouden door de keeper, bal springt terug in het veld en is 3 sec. later weer in balbezit van de aanvallende ploeg. De schotklok gaat dan opnieuw naar 20 sec

Tijdelijke regel

Omdat de Sprenkelaar het scorebord nog niet op tijd gereed heeft voor de 20 seconden klok, zal de 30-seconden tijdopnemer, middels de signaal knop op de anatec bedieningsunit het verstrijken van de 20 seconden aangeven. (dat is als er nog 10 seconden op de schotklok staan)

Geef voor de wedstrijd aan bij de Scheidsrechter dat de 20 seconden regel op deze manier wordt uitgevoerd.

Vermeld bij het DWF dat de 20 secondenklok nog niet functioneel is in de Sprenkelaar en dat dit half oktober gereed zal zijn.

Er is dispensatie aangevraagd voor de schotklok en een kopie komt te liggen in de Jurybox.

Time out

Elk team heeft recht op twee time outs tijdens een wedstrijd, desgewenst tijdens dezelfde periode, desgewenst direct na elkaar.

Na het toekennen van een strafworp is het niet toegestaan een time out aan te vragen.

De time out aanvraag wordt de verantwoordelijkheid van het team. Een van de team officials op de spelersbank zal op de knop drukken als de coach een time out aanvraagt die een signaal voor een time out tot gevolg heeft.

Veldaanduiding

LijnPionBad markering
Doellijn en middenlijn witte pion witte merktekens
2 meterlijn rode pion rode merktekens (vanaf doellijn)
5 meterlijn rode pion
6 meterlijn gele pion gele merktekens (vanaf 2 meterlijn)

bron: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_spelregels/

Verenigingendag Eglantier

Zaterdag 21 september staat Aquapoldro op de Verenigingendag in de Eglantier. We hebben een kraam en gaan het winkelend publiek enthousiast maken voor onze sporten: Triathlon, Zwemmen en Waterpolo. Er aal ook veel aandacht zijn aan onze basis: Opleidingen.
 
Dat kunnen we niet alleen, we hebben hulp nodig van enthousiaste leden (en zeker ook jeugd) die ons kunnen helpen bij het vertellen hoe gezond en fantastisch onze sporten zijn en hoe leuk het is bij Aquapoldro. We zijn er van 10-16 uur. Je hoeft natuurlijk niet de hele dag (maar het mag wel…).
 
Je kunt je via mail aanmelden: secretaris@aquapoldro.nl en wie leuke en uitvoerbare ideeën heeft is welkom.
 
Dagelijks Bestuur

Nieuwe ronde, nieuwe kansen…

Ook nog aan het nagenieten van de 45ste editie van ons Aquapoldro Waterpolo toernooi? Traditioneel betekent het dan dat het nieuwe seizoen weer van start gaat.
Maar voordat ik de aftrap verricht, wil ik de toernooicommissie, Iris Wolves ( Oranje international, die de jeugd waterpoloclinic verzorgde met ondersteuning van Pieternella, Arjan & Marco)  en iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om het toernooi tot een succes te maken bedanken en feliciteren met dit grandioze resultaat.

Ik wil jullie graag even meenemen in het werk wat door een aantal leden is verzet om een probleemloze start van het seizoen 2019 – 2020 mogelijk te maken.

Een kleine opsomming:

 • Zwembaden informeren betreffende de aanpassingen van de nieuwe waterpolo spelregels
 • Opstellen teamindeling Jeugd/Dames/Heren
 • Controle verhouding scheidsrechters / aantal teams
 • Vaststelling van trainingsrooster seizoen 2019 – 2019
 • Budgetcontrole badhuur seizoen 2019 – 2020
 • Communiceren van trainingsrooster naar de zwembaden
 • Opstellen van het wedstrijdschema seizoen 2019 – 2019
 • Afstemmen van wedstrijdroosters met de zwembaden
 • Opstellen van Juryrooster
 • Opstellen van Barrooster
 • Inregelen/ benoemen van trainers, coaches, teambegeleiders
 • Communicatie van aquamail
 • Updaten van de website

En dan zal ik er vast nog wel een paar vergeten. Gelukkig kan ik oprecht aangeven dat wij hierbij enorm worden geholpen. Bedankt hiervoor!!!

Hoewel het voor velen vanzelfsprekend is dat bij aanvang van het seizoen alles weer gaat zoals we het voor de vakantie hebben achtergelaten, wil ik benadrukken dat het in werkelijkheid niet vanzelf gaat.
Als vereniging verkrijg je het bestaansrecht, door te blijven investeren in het fundament ervan. Ook Aquapoldro is een organisatie met leden die samen een gemeenschappelijk doel nastreven.
Wanneer je als lid ( of als ouder van een jeugdlid) enkel de contributie betaald, traint en de wedstrijden speelt, wees je ervan bewust dat dit niet voldoende is. De vitaliteit van de vereniging wordt bepaald door de “input” die door de leden extra wordt toegevoegd.

Het is goed om te zien dat die hulp op een vele fronten aanwezig is. Helaas moet ik bekennen dat er ook zorgen zijn. Zoals de trainer de komende tijd aan de slag gaat om de conditionele staat van het team te optimaliseren, acht ik het mijn verantwoordelijkheid de conditionele staat van de organisatie “Aquapolo waterpolo” onder de aandacht te brengen.

Naast de vacatures van teambegeleiders bij de jeugd!!, de noodzaak om dit seizoen 1 a 2 scheidsrechters medio januari 2020 te laten starten met de opleiding wil ik me in het bijzonder richten op de vacature van “Waterpolosecretaris”.
Laat ik duidelijk zijn: Zonder een waterpolosecretaris heeft Aquapoldro geen bestaansrecht, we kunnen simpelweg niet zonder. Tijdelijk zal ik deze taak ad-interim oppakken, echter heb ik daar voor mijzelf een termijn aan verbonden.

De taak van waterpolosecretaris is er een die door 1 of door 2 personen verricht kan worden.
Welke taken moeten er dan verricht worden?:

 • Afspraken met verenigingen / KNZB omtrent wedstrijdzaken ( Tuchtzaken, wedstrijdplanning, scheidsrechterzaken, hearing, sportlink)
 • Afspraken en communicatie met zwembaden en leden

Hoeveel inspanning vergt dit?

 • Gemiddeld ben je ca 30 minuten / 1 uur per week bezig om informatie te lezen / te beoordelen en erna te handelen.
 • Wanneer je accuraat bent, overzicht behoudt en in staat bent om gedurende week dagelijks de mail te verwerken is deze taak prima uitvoerbaar.
 • Bij het opstellen van wedstrijdroosters/teaminschrijving in sportlink kunnen we wanneer gewenst een beroep doen op diverse ondersteunende hulplijnen.

Elk seizoen weer staan we weer te trappelen om met een gezonde motivatie van start te gaan, dus ook dit seizoen …. Ik vertrouw erop dat onze leden begrijpen dat we binnen de vereniging een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ons gemeenschappelijk doel mogelijk te maken.

Dus zoals ik al begon; Nieuwe ronde, nieuwe kansen…., laten we het gezamenlijk mogelijk maken.

Met vriendelijke groet,

Ron ter Smitten

CG1 op het Aquapoldro Toernooi

Zo de zomervakantie zit er op. En wat gaan we dan doen? Precies waterpoloën in het Bosbad. Dit jaar voor de 45e keer het Aquapoldro tournooi. En wie is er ook weer aanwezig? Precies , uw razende reporter W.A. ter Polo.
Aan de badrand zie ik als eerste het team cg1. Team cg2 mag lekker uitslapen.

Wie nou wie in het water is geeft nog wat verwarring voor uw reporter. Dus neemt u mij niet kwalijk dat ik nog niet iedereen bij naam kan noemen.
Esther neemt het woord en team cg1 luistert aandachtig. Er wordt op gewezen dat er onder andere een aantal nieuwe regels zijn.
Na de peptalk gaan we het water in om in te zwemmen. Na het eerste fluitsignaal weten we de bal te veroveren en gaan we meteen de aanval in. Zoals ik u al verteld heb is er nog wat moeite met alle namen maar we sluiten de eerste helft af met een 4-2 voorsprong. Er wordt van helft gewisseld en we hebben nu de zon mee. Dat zou voordeel moeten bieden. De eerste bal is wel voor ons maar de eerste paar minuten weten we niet te scoren. Halverwege de tweede helft staat het dan ook 4 – 4. Aj dat gaat niet goed. Een uitbraak van de tegenstander en een 4-5 achterstand lijkt zeker. Maar nee hoor Roan (ja ja de eerste naam is helder) pakt de bal en het blijft gelijk. Wij weten nog wel een keer te scoren en sluiten de eerste wedstrijd af met 5-4 winst. Dat is een lekker begin!

Had ik u overigens al gemeld dat het weer eens lekker weer is tijdens het toernooi. Niks blauwbekken, best lekker!

Na een pauze van een uur en met de zoete smaak van de overwinning van de eerste wedstrijd nog in de mond staat iedereen weer op tijd langs de kant van het bad voor de tweede wedstrijd. Esther houdt haar peptalk. Wijst de spelers op wat de eerste wedstrijd goed ging en geeft wat tips waar nog ruimte ligt voor verbetering.
Er wordt aandachtig geluisterd en zo blijkt maar weer dat een positieve benadering nog altijd de beste is.
In de pauze zijn er inkopen gedaan en er liggen nu mensen beren op hun zwembroek in het water. Het is te hopen dat deze beer niet letterlijk tot leven komt. Laat ik het zo zeggen als hij bijt wordt plassen uit één gaatje lastig.
Afijn we beginnen aan de wedstrijd en deze tegenstander heeft noeste plannen. Helaas komen we ondanks goed spel toch op een 2-0 achterstand. We doen er een schepje bovenop en het gaat de goede kant op. Wessel ligt in vrije positie krijgt de bal aangespeeld en maakt de aansluitingstreffer. Zoals ik al schreef weet ik nog niet alle namen dus van de pass op Wessel kwam en wie in de tweede helft de gelijkmaker binnen schoot blijf ik u schuldig. Maar 2-2 staat het inmiddels wel. We spelen goed door en zetten de tegenstander goed onder druk. Helaas weten we de twee 5 meters die we krijgen niet te verzilveren. We krijgen er ook één tegen maar daar hebben we Roan voor. Hij maakt de worp onschadelijk. We sluiten af met 3-2 winst. Lekker 2 uit 2.

Na de eerste wedstrijd van cg2 gekeken te hebben, die in een knappe 2-2 eindigde zijn wij weer aan de beurt. Voor de intimi onder ons, Marjolein en Dennis hebben deze keer brood meegenomen. Maar dat geheel ter zijde. Esther zet iedereen weer op scherp en de startende spelers liggen klaar in het water.
De scheidsrechter blaast luid en duidelijk en we gaan van start. En of het de mannelijke hormonen zijn, of dat de ogen niet op de bal gericht zijn maar op de koppies van de tegenstander. Ik weet het niet, maar feit is dat we binnen de kortste keren met 4-1 achterstaan tegen dit uit enkel dames bestaande team.
Deden we dan niets ? Oh jazeker wel! Een paar mooie aanvallen , een beste safe van Roan maar het mocht allemaal niet baten. We sluiten de wedstrijd af met een 7-4 verlies.
Dus het uiteindelijke resultaat? Twee gewonnen één verloren. En dat na een zomervakantie met vooral lekker niets doen. Lang niet slecht!
Vanaf nu weer lekker trainen met z’n allen en dan zal het vast weer een leuk seizoen worden.
Uw trouwe supporter en razende reporter heeft er in ieder geval zin in!

W.A. ter Polo

Toernooi 2019 was weer geweldig

Wat wat een prachtig toernooi was dit.. 29 graden en een lekker zonnetje in het Boschbad, iedereen had er zin in en kon een beetje in komen in de nieuwe spelregels. De bar schonk heerlijke koude biertjes, de snackwagen had heerlijke patat en frikandellen, in de massagetent kwam iedereen tot rust en ontspanning en de nieuwe outfits werden aangeschaft bij mtb-sport die met een mooie kraam aanwezig waren. 

Dank aan alle scheidsrechters, EHBOers, iedereen die geholpen heeft met opbouwen en afbreken, iedereen die meegedaan heeft aan het toernooi en uiteraard Iris Wolves voor het verzorgen voor de fantastische clinic voor jeugd. 

Onderaan nog een paar foto’s met de gevonden voorwerpen. Indien van jouw zijn, stuur even een mailtje naar polotoernooi@aquapoldro.nl

Hier zijn ook alle uitslagen en poulestanden terug te vinden.

Tot slot hebben we nog een enquete waar we graag jullie input in terugzien.

De toernooicommissie

 

Waterpolo Clinic door Iris Wolves

Tijdens het 44ste Aquapoldro Waterpolo Toernooi zal onze international Iris Wolves een Waterpolo Clinic geven voor de jeugd.
De speelster van het Nederlands Team zal de jeugd een aantal technieken bijbrengen zoals die ook door de Waterpolodames worden gebruikt. Deze clinic is voor alle deelnemers in de B, C en D poule en vindt plaats tijdens het toernooi.
Meer informatie over het Toernooi

Nieuwe Waterpolo Regels 2019-2021

In april heeft de KNZB en de FINA aangekondigd  dat vanaf 1 juni 2019 in heel Nederland  nieuwe waterpoloregels worden ingevoerd. Als speler, jury en official is het ontzettend belangrijk dat je weet wat er allemaal gaat veranderen. Op Dinsdag 4 juni heeft de KNZB de nieuwe spelregels gepresenteerd. Op dit moment is de presentatie die daarbij is laten zien nog niet beschikbaar voor de verenigingen maar er is wel documentatie en videomateriaal beschikbaar om alvast de regels te kunnen doornemen en de uitwerking van de nieuwe regels te kunnen bekijken.

Wanneer er meer nieuws over de regels te melden is dan zullen we dit zo snel mogelijk op de website zetten.

Website KNZB

Download Hier de nieuwe waterpolospelregels