Vergaderstukken ALV 2021

Vanwege de Corona/Covid19 crisis is de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2021 een online vergadering via Google Meet. De uitnodiging is verstuurd per mail en is hier nog terug te lezen.

Hier vindt u de set vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering op 9 maart 2021 vanaf 20.00 uur via Google Meet.

Alle beschikbare stukken

Agenda ALV 2021
Notulen ALV 2020
Jaarverslag 2020
Financieel verslag 2020*
Begroting 2021*
Rooster van aftreden bestuur
Badgeld 2021 (voorstel)
Rooster van aftreden kascommissie

Notulen ALV 2021 (concept)

*De financiële stukken zijn alleen per e-mail verkrijgbaar voor leden op verzoek en niet hier te downloaden. Wilt u deze ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar secretaris@aquapoldro.nl. U ontvangt de gegevens dan per e-mail.