Coronaregels voor Boschbad

Basisregels

 • Gebruik entree via de J.C. Wilslaan voor de trainingen, probeer zo veel mogelijk op de fiets te komen
 • Voor de jeugdtrainingen op zaterdag en zondag kunnen de kinderen worden afgezet aan de Felualaan bij de parkeerplekken voor het personeel
 • Er moet een toezichthouder op de kant staan, een trainer of iemand die aanwezig is.
 • Er moet een EHBOer aanwezig zijn, deze mag ook in het water liggen.
 • Iedereen 10 minuten voor de training het terrein en omkleden bij de aangegeven plekken. En daar wachten tot de voorgaande training is afgelopen
 • Wees op tijd, tijdens de training is het hek op slot
 • Bij afloop van de training, water verlaten en naar de lege kant gaan en daar het water verlaten.
 • Houd 1,5 meter afstand van vrijwilligers, van teamgenoten en trainers voor en na de training!
 • Volg de aanwijzingen van de kaderleden op en ga niet in discussie.

Zwemmen

Er zijn 5 banen uitgezet en per baan mogen 12 personen maximaal per baan. We bevelen aan om in 2 groepen van 6 ieder aan 1 kant te starten.

Waterpolo

De lijnen mogen uit het water gehaald worden en de doeltjes kunnen gebruikt worden, maar na afloop van de training wel alles weer terugbrengen in de oude staat.

De regels voor de training zijn opgesplitst in Jeugd tot 17 jaar en Senioren van 27 jaar en ouder.

Jeugd tot 17 jaar

 • Wedstrijdje onderling is toegestaan
 • Gebruik van ballen is toegestaan
 • Schieten op doel is toegestaan

Senioren (18 jaar en ouder)

 • Vooral banenzwemmen
  • Zwem binnen baan op volgorde van zwemvermogen…cq snelheid
  • Spreek van te voren af wat je wilt zwemmen
  • Coordineer zodat je zo veel mogelijk afstand kunt houden
 • Gebruik van ballen beperkt toegestaan
  • Balgooien in viertallen
  • Altijd zelfde viertallen, niet wisselen tijdens de training
  • Bal binnen het viertal houden en niet wisselen met andere viertallen
  • Niet op doel schieten
  • Geen partijtjes

Ouders

Ouders moeten met de volgende regels rekening houden;

 • Kinderen worden afgezet bij de ingang van de J.C. Wilslaan en worden door de trainers meegenomen naar het bad.
 • Na afloop van de training worden de kinderen weer naar het hek gebracht.
 • Het is niet toegestaan dat ouders op het terrein van het Boschbad zijn tijdens de training.
 • Wij vragen ouders zich ook buiten het zwembad te houden aan de samenscholingsregels en de 1,5 meter afstand.

Trainers

Verzorgen de training en zorgt ervoor dat de training veilig en ordelijk verloopt. De trainer is verantwoordelijk voor de handhaving van de regels en past deze toe in het trainingsprogramma.

 • Trainers dienen zich vooraf aan de training te registreren.
 • De trainer geeft de training
 • De trainer gaat zelf het water niet in
 • Houd 1,5 meter afstand op de kant van spelers en andere trainers/vrijwilligers.
 • De trainer ziet toe dat de training veilig verloopt, ook of kinderen niet onderkoeld raken.