Corona regels voor bezoekers wedstrijden en Sprenkeltje

Beste bezoeker van het Sprenkeltje,

De regels m.b.t. Corona verplichten sportkantines per 25 september om te controleren op een coronatoegangsbewijs.
Dit houdt in dat iedere bezoeker van 13 jaar en ouder hierom gevraagd zal worden bij binnenkomst van het Sprenkeltje. Voor personen die slechts de tribune bezoeken tijdens wedstrijden geldt deze verplichting niet.

Het corona toegangsbewijs kan zowel via een app als via een papieren versie verkregen worden.
Voor meer informatie hieromtrent verwijst de barcommissie u graag naar de website van de rijksoverheid
Horeca per 25 september open met coronatoegangsbewijzen | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Natuurlijk blijf je nog steeds thuis als je klachten hebt.

Voor het barpersoneel geldt met ingang van 25 september dat gecontroleerd moet worden of mensen in het bezit zijn van een corona toegangsbewijs. Hiervoor kan eenvoudig de coronacheck scanner worden gedownload. De werking daarvan spreekt voor zich.
Zodra duidelijk is dat een persoon gebruik wil maken van meer dan alleen de tribune, kan aan de kop van de bar gevraagd worden naar het toegangsbewijs & legitimatie. Bij een negatieve controle zal de persoon de toegang worden ontzegd tot het Sprenkeltje.