Corona regels voor bezoekers wedstrijden en ‘t Sprenkeltje

25 januari 2022

De nieuwe maatregelen zijn ingegaan. De belangrijkste regels:

  • Bij binnenkomst wordt er gecontroleerd op een Coronotoegangsbewijs voor iedereen van 18 jaar en ouder
  • Sprenkeltje is tot 22:00 geopend, dat betekend niet laatste ronde om 22:00, maar om 22:00 iedereen naar buiten
  • Toeschouwers zijn toegestaan bij wedstrijden en trainingen, maar wel met Coronatoegangsbewijs (18+)

13 november 2021

Vanwege de nieuwe afgekondigde maatregelen zijn vanaf heden ‘t Sprenkeltje (Horeca) en de tribune (toeschouwers) gesloten tot nader order. Er magen alleen sporters en trainers/coaches, scheidsrechters en juryleden het zwembad in via de hoofdingang. De controle op QR-code blijft. Toeschouwers en publiek kunnen niet het zwembad in.

6 november 2021

Vanaf 6 november gaan er nieuwe regels in om COVID-19 er weer onder te krijgen. Wat heeft dat voor u te betekenen?

Allereerst dat we weer scherper op de standaard gedragsregels gaan letten:

  • Testen bij klachten
  • Bij een positieve test blijf thuis
  • 1,5 m is een veilige afstand
  • Schud geen handen en was vaak en goed je handen

Daarnaast gelden de volgende specifieke regels voor onze zwembaden (Sprenkelaar en Malkander)

  • Ouders, toeschouwers en zwemmers die 18 jaar of ouder zijn dienen in bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs. Dit wordt via de CoronaCheck app gecontroleerd bij binnenkomst in het zwembad en bij de ingang van ‘t Sprenkeltje en de tribune. Hierbij vragen wij ook om uw legitimatiebewijs.
  • Wanneer u iets wilt gebruiken of zitten in ’t Sprenkeltje, zal er vanaf een leeftijd van 13 jaar en ouder gecontroleerd worden.

Bij een negatieve controle zal de persoon de toegang worden ontzegd tot het zwembad, tribune en ‘t Sprenkeltje.

Tot er duidelijkheid is hanteren we deze regels vooralsnog ook voor vrijwilligers, officials en trainers.

25 september 2021

Beste bezoeker van het Sprenkeltje,

De regels m.b.t. Corona verplichten sportkantines per 25 september om te controleren op een coronatoegangsbewijs.
Dit houdt in dat iedere bezoeker van 13 jaar en ouder hierom gevraagd zal worden bij binnenkomst van het Sprenkeltje. Voor personen die slechts de tribune bezoeken tijdens wedstrijden geldt deze verplichting niet.

Het corona toegangsbewijs kan zowel via een app als via een papieren versie verkregen worden.
Voor meer informatie hieromtrent verwijst de barcommissie u graag naar de website van de rijksoverheid
Horeca per 25 september open met coronatoegangsbewijzen | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Natuurlijk blijf je nog steeds thuis als je klachten hebt.

Voor het barpersoneel geldt met ingang van 25 september dat gecontroleerd moet worden of mensen in het bezit zijn van een corona toegangsbewijs. Hiervoor kan eenvoudig de coronacheck scanner worden gedownload. De werking daarvan spreekt voor zich.
Zodra duidelijk is dat een persoon gebruik wil maken van meer dan alleen de tribune, kan aan de kop van de bar gevraagd worden naar het toegangsbewijs & legitimatie. Bij een negatieve controle zal de persoon de toegang worden ontzegd tot het Sprenkeltje.