Aquapoldro heeft drie Officials van Verdienste

Afgelopen zaterdag is de Polocommissie langs geweest bij Bep Kamp, Peter Donkelaar en Bert-Jan Vriezen. Alle drie de heren zijn al zeer lange tijd actief als scheidsrechter voor Aquapoldro. Ieder weekend staan ze weer op de kant om de waterpolowedstrijden in goede banen te leiden. Ook de KNZB ziet dit en heeft deze drie Heren een Oorkonde gegeven waarin staat dat zij Officials van Verdienste zijn geworden. Bij de Oorkonde zat ook een mooi speldje. Van de vereninging kregen ze ook een bloemetje en een lekker gebakje om dit te vieren.