Corona virus (Covid 19) – alle updates

Update 9 mei 2020

Beste leden,

Het bestuur heeft niet stil gezeten in deze Corona tijden. Achter de schermen zijn we bezig om een langzame opstart te maken. Hiervoor zijn we nu afhankelijk van anderen en moeten we hun beslissingen afwachten.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Deze is op 17 maart 2020 niet doorgegaan. Inmiddels is er een protocol om een ALV ook via internet te kunnen houden. Wij sluiten ons hierbij aan en de ALV is nu gepland op 9 juni 2020 vanaf 20 uur. Hierover is een mail aan iedereen gestuurd. Het belangrijkste is dat men zich een week vooraf moet aanmelden via mail bij de secretaris (secretaris@aquapoldro.nl). Wie vragen wil stellen moet deze 72 uur van te voren bij de secretaris indienen. Wie zich aanmeldt ontvangt dan een uurtje vóór aanvang een link waarmee men kan mee vergaderen.

De stukken voor de ALV zijn op onze website te vinden.

Trainingen

Voor de waterpolojeugd van de E-teams zijn er droogtrainingen gestart op de woensdagavond. Uiteraard onder de Corona spelregels en met een doordacht veiligheidsprotocol. Omdat we nog geen afgesloten terrein ter beschikking hebben gebeurt dit nu op een veldje bij één van de trainers vóór het huis. Deze trainingen willen we uitbreiden naar alle jeugd van alle afdelingen en zo mogelijk ook de volwassenen, maar om dat beheerst te kunnen doen moeten we wel een afgesloten terrein hebben. Hiervoor zijn we nu in onderhandeling met Accres en de gemeente. We zijn in afwachting van hun reactie en de voorwaarden en regels die gaan gelden.

Daarna zullen we met de verschillende afdelingen in overleg gaan, met als doel een verenigingsbreed programma, met trainers en coaches van triathlon, waterpolo, wedstrijdzwemmen en waterratten.

Openstelling zwembaden

Dit kwam als een positieve verrassing na de persconferentie van 6 mei. Een beperkte openstelling lijkt mogelijk maar ondanks alle berichten is er nog heel veel onduidelijk hoe dat vorm gaat krijgen. Hiervoor zijn we afhankelijk van de verhuurders (Accres en Sprenkelaar).  De zwembaden hebben afgelopen vrijdag het protocol ontvangen vanuit de overheid. Zij gaan met het protocol aan de slag en gaan dat proberen toe te passen in hun specifieke zwemomgeving.

We verwachten ergens volgende week nader bericht te krijgen over de invulling hiervan. Als duidelijk is wat wél en niet mag, gaan we in het algemeen bestuur bekijken of en hoe we weer het water in kunnen en omgaan met de nieuwe opgelegde regels en tijden.

Badgeld

Het badgeld over het tweede kwartaal gaan we niet meer incasseren. Voor het derde kwartaal gaan we dat wel doen omdat er kosten doorlopen en we ook (een deel van) de huur van de zwembaden zullen moeten doorbetalen. Ook hier zijn we met gemeente en verhuurders in gesprek over.

Zodra we meer weten informeren we jullie verder.


Update 23 april 2020

In deze update geven we informatie over de gevolgen van de Corona maatregelen voor de trainingen, de incasso van badgeld en de uitgestelde Algemene Ledenvergadering.

Trainingen

Er is weer wat meer bekend over de Corona maatregelen. Vooralsnog blijven tot 20 mei de zwembaden gesloten. Buitensporten voor kinderen wordt mogelijk, we bekijken nu of dat in een of andere vorm vanaf 28 april een optie is. Mocht het Boschbad opengaan dan zouden we ook weer baantjes kunnen zwemmen met de jeugd, maar dat is voor onze jongsten geen optie als het nog niet zo warm is.

In de zomer trainen we altijd in het Boschbad en willen hier zo snel mogelijk mee beginnen. Door zo mogelijk meer uren badwater in te plannen zijn we én beter voorbereid op het nieuwe seizoen én kunnen we de anderhalve-meter samenleving handhaven. Wij gaan in overleg met Gemeente en Accres over de mogelijkheden.

Badgeld

We hebben in eerdere berichten aangegeven het badgeld van kwartaal 2 voorlopig niet te incasseren. Dit besluit blijft vooralsnog gehandhaafd. Het is wel zo dat bepaalde kosten doorlopen en het is ook nog niet duidelijk hoe de zwembaden omgaan met het niet door kunnen gaan van de trainingen; zij zouden de niet afgenomen uren mogelijk toch kunnen berekenen. We hebben wel zo snel mogelijk de baduren volgens de geldende voorwaarden geannuleerd. Over de badhuur en de gevolgen voor ons hebben we contact met de zwembaden (Accres en De Sprenkelaar), de Sportraad en de gemeente Apeldoorn). We maken ook zo goed mogelijk gebruik van de diverse regelingen van de overheid.

Het badgeld over het derde kwartaal (eind juni) wordt wel geïncasseerd, vanwege de lopende kosten en de mogelijke start na de vakantie. Aan het einde van het jaar bezien we de financiële situatie om te bepalen wat er 2021 mogelijk is.

Algemene Ledenvergadering

De op 17 maart 2020 geplande ALV is vanwege de Corona maatregelen uitgesteld. Het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn weer bij elkaar kunnen komen. We kijken nu of de ALV in een andere vorm gehouden kan worden. Hierbij baseren we ons op berichtgeving van NOC/NSF. Het is echter nog niet duidelijk wat juridisch wel of niet mag, we gaan dat met behulp van de Sportraad de mogelijkheden bepalen.

Achter de schermen

Wij weten als Dagelijks Bestuur ook dat de verschillende afdelingen bezig zijn met het opbouwen van volgend seizoen, ook al is er onzekerheid over de situatie dan.

Wij staan niet stil en we hopen dat we zien iedereen weer een keer kunnen zien en spreken. We wensen iedereen gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur


Update 31 maart 2020

Beste leden,

Hopelijk is ieder van ons nog gezond. Het blijven moeilijke tijden en na de persconferentie van vanavond moeten we het nog langer uitzingen.

Al onze activiteiten zijn in elk geval gestopt tot en met 28 april en het ziet er naar uit dat dit nog wel langer kan duren. Zodra we meer weten zullen we dit communiceren met jullie. De polocompetitie en de zwem- en triathlonwedstijden zijn voor dit seizoen gestopt.

Ook wij weten niet precies wat ons te wachten staat, de berichten en regelingen kunnen per dag veranderen. We wachten niet geduldig af, maar achter de schermen zitten wij (het dagelijks bestuur) niet stil. Zoals eerder aangekondigd incasseren we voorlopig het badgeld voor kwartaal 2 niet. Omdat het niet 100% duidelijk is wat de verhuurders (Accress en De Sprenkelaar) gaan doen met de badhuur hebben we ook contact met de gemeente en de Sportraad hierover zodat wij niet in financiële problemen komen.

Verder zullen er kosten zijn die we misschien toch moeten betalen en waar geen inkomsten tegenover zullen staan. Denk aan activiteiten voor bijvoorbeeld de jeugd. Het bestuur heeft deze week voor die eventuele kosten een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk. We weten nog niet of dit wordt toegekend.

Voor nu: blijf gezond!

Dagelijks Bestuur

Ritsert Flim – Ester Buiting – Ton Gloudemans


Update 22 maart 2020

Beste leden,

De Coronacrisis duurt voort. Het is onzeker wanneer we weer gebruik kunnen maken van de zwembaden voor de trainingen en of (of wanneer) de polo en triathlon competitie kan worden hervat en er weer zwemwedstijden kunnen worden gehouden.

Dit heeft voor de vereniging, naast sportieve, ook financiële consequenties. We begrijpen dat dit bij de leden veel vragen kan oproepen, maar ook wij hebben niet alle antwoorden. We zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd en blijven in gesprek met de KNZB/NTB, de zwembaden en de gemeente hierover.

Het bestuur heeft daarom besloten het badgeld voor het tweede kwartaal voorlopig niet te incasseren bij de leden. Zodra er meer duidelijkheid is wat de gevolgen zijn voor de vereniging zullen we dit laten weten. In deze onzekere tijden is uw en ons geduld een groot goed.

Deze mail is naar iedereen verstuurd maar het zou kunnen dat iemand deze niet krijgt of leest. Wij vragen daarom om dit bericht ook via eigen social media groepen (Facebook – Whatsapp) te verspreiden.

Dagelijks Bestuur

Ritsert Flim – Ester Buiting – Ton Gloudemans


Update 16 maart 2020

In navolging van de maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd in de bestrijding van het Coronavirus heeft het dagelijks bestuur besloten om de termijn waarbinnen geen activiteiten zullen plaatsvinden, te verlengen tot en met 6 april 2020. Er is nog geen besluit of maatregel van de KNZB over afgelaste wedstrijden in de periode van 31 maart tot en met 6 april ontvangen.

Het dagelijks bestuur volgt alle nieuws van het kabinet, NOC NSG en de KNZB op de voet. Zodra er meer bekend is brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Dagelijks Bestuur

Ritsert Flim – Ester Buiting – Ton Gloudemans


Beste leden,

De KNZB en de NOC NSF heeft alle zwemverenigingen het advies gegeven om alle activiteiten tot en met 31 maart af te gelasten vanwege het Covid-19 (Corona virus). Het dagelijks bestuur van Aquapoldro heeft vanavond besloten dit advies onverkort te volgen.

Dat betekent dat voor al onze sporten (zwemmen, masters, waterratten, waterpolo en triathlon) vanaf vrijdag 13 maart tot en met dinsdag 31 maart alle wedstrijden zijn afgelast en alle trainingen voor zowel de jeugd als de volwassenen niet doorgaan.

De volgende activiteiten komen ook te vervallen:

  • De Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2020 wordt uitgesteld tot nader order.
  • Het diplomazwemmen van de Waterratten op 19 maart wordt verschoven naar later.
  • Het minipolotoernooi van 22 maart is afgelast.
  • De EHBO herhalingen van 14 en 28 maart worden uitgesteld.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 31 maart. Daarna bekijken we de situatie opnieuw waarbij we het advies van de KNZB en NOC NSF zullen volgen.

Deze mail is naar iedereen verstuurd maar het zou kunnen dat iemand deze niet krijgt of leest. Wij vragen daarom om dit bericht ook via eigen social media groepen (Facebook – Whatsapp) te verspreiden.

Dagelijks Bestuur

Ritsert Flim – Ester Buiting – Ton Gloudemans