Van de PC Bestuurstafel

  • De KNZB heeft aangegeven per ingaande het seizoen 2020 – 2021 te stoppen met de gemengde waterpolocompetitie (Teams waarin zowel jongens als meisjes spelen). Hoe dit verder wordt uitgewerkt wachten we met belangstelling af.
  • Per ingaande 2019-2020 worden Jongensteams geweerd uit de gemengde B-jeugdcompetitie. Zij worden ingedeeld in de inter-regionale 1e divisie.
  • Per ingaande het seizoen 2020-2021 heeft de KNZB het plan om de competitie voor de E en F jeugd te wijzigen in een zgn toernooi opzet. Ook hiervan wachten we de uitwerking ervan met belangstelling af.
  • Per ingaande seizoen 2019 – 2020 worden de inschrijfgelden voor de competitie verhoogd.

 

 • Aquapoldro zal in het seizoen 2019 – 2020 aantreden met 4 senioren herenteams, 2 senioren damesteams, en  6 jeugdteams.
 • Per 5 juni 2019 start voor de senioren de buiten training in het Boschbad. De binnen training op de woensdag vervalt dan voor de senioren.
 • HELP:
  • Per 30 juni beëindigt onze huidige polosecretaris haar activiteiten. Helaas hebben we tot nu toe geen opvolger kunnen vinden. 1 van de vele gehoorde argumenten hiervoor is de omvang van het takenpakket van een polosecretaris.
  • Om hieraan gehoor te geven hebben we ook de mogelijkheid om de taak/functie van een polosecretaris op te splitsen in 2 taken/funties:
   • Interne polosecretaris
    • Verantwoordelijk voor de communicatie naar de zwembaden inzake reserveringen, annuleringen van badwater tbv trainingen/wedstrijden.
    • Verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging.
    • Verantwoordelijk voor het juryrooster en de communicatie hiervan binnen de vereniging ( Dit rooster wordt door 2 leden opgesteld)
   • Externe polosecretaris
    • Verantwoordelijk voor de communicatie met de Bond KNZB en KNZB Regio Oost
    • Verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging.
    • Eindverantwoordelijk voor de wedstrijdplanning( Deze planning wordt door 2 leden opgesteld)

Wie komt ons hiermee ondersteunen?