Kroatie- Servie  of “De belevenissen van Ivan Trombose en de Aquapoldro Heeren.”

De aankondiging van deze wedstrijd als ”..confrontatie met onze buurman cq erfvijand…” deed me meteen denken aan de wedstrijden tussen Servië en Kroatië. Ook daar is er in de eerste periode al vuurwerk en drijven –na afloop- de kippenbouten in het water. Dat is dan nog afgezien van de hoeveelheden p’s die er vallen en de  tirades van de tribunes.

Over vuurwerk, cq doelpunten hadden we niet de klagen. In de eerste periode werden er maar liefst 5 gescoord. Helaas van beide kanten zodat we er niet al te veel mee opschoten. De scheidsrechters floten redelijk volgens de nieuwe regels zodat er teven menige U20 te vieren viel. Elke Prote-us uitsluiting werd met een juichend publiek ontvangen. Helaas wisten onze Heeren dat niet echt om te zetten in goals. Kobus vond het ook niet helemaal eerlijk en deed zijn best om een extra p-tje te halen. Dat lukte uiteindelijk matig: hij bleef steken op 2. Bij Ab ging dat beter: hij kwam uiteindelijk op 3. Gedurende wedstrijd vielen de scheidsen terug in het verleden, en ze verzuimden 5Ms te geven.

De oorspronkelijke 4-2 voor in de 2 e periode werd daardoor omgebogen tot een vervelende 4-5. Gelukkig had Arjan nog wat reserves over van de afgelopen weken. Door gezamelijke inspanningen en slim spel wist hij tot 2x toe de Servische voorsprong om te buigen in een gelijkwaardige eindstand (6-6). Stand in p’s 6-8, verrassender wijs geen enkele 5M (dat kan niet kloppen scheidsen!)

Na afloop vierden beide teams de puntendeling met de noodzakelijke smakelijke gehaktballetjes en bier. Wat dat betreft kunnen ze daar in Kroatie nog een voorbeeld aannemen.

Komende week geen wedstrijd: kunnen we nog even wat extra trainen.