De belangrijkste nieuwe regels voor de W-Functionaris

20/30 seconden schotklok

We hebben de regels over wanneer nu de (schot)klok moet worden teruggezet naar 30 of 20 sec. (of niets doen) op een andere manier onder elkaar gezet.

De 30 sec klok wordt teruggezet naar 30 sec. bij:

 1. Een doelpunt
 2. Een neutrale inworp, alleen als er geen balbezit was bij een van de ploegen
 3. Een balwisseling (door een overtreding en vrije worp of door regulier spel)
 4. Het begin van de wedstrijd of herbegin na elke periode
 5. Elke doelworp
 6. Indien de verdedigende partij in balbezit komt, nadat een strafworp is genomen. De tijdsduur begint pas bij balbezit.
 7. Na een schot op het doel, waarbij de verdedigende partij in balbezit komt. De tijdsduur begint pas bij balbezit.

De 30 sec klok wordt teruggezet naar 20 sec. bij:

 1. Elke hoekworp
 2. Elke uitsluitingsfout (U20, U20/S, UMV, UMV4, S/UMV), tenzij de aanvalstijd nog meer is als 20 sec. In dat geval wordt de klok niet teruggezet en zal de schotklok doorlopen.
 3. Elke strafworp. Indien de aanvallende partij daarna in balbezit komt, zal de tijdsduur pas beginnen bij balbezit.
 4. Een schot op het doel. De tijdsduur begint opnieuw als er na het schot balbezit is voor de aanvallende partij.

Voorbeeld:
De schotklok heeft een aflopende tijd. Op 27 sec. krijgt een verdediger een uitsluiting. De klok blijft onveranderd (want meer dan 20sec tijd over). Op 23 sec. wordt een Strafworp toegekend aan de aanvallende ploeg. De 20 sec. klok wordt nu ingedrukt. De aanvallende ploeg is dus 3 sec. kwijt van de aanval. De strafworp wordt gehouden door de keeper, bal springt terug in het veld en is 3 sec. later weer in balbezit van de aanvallende ploeg. De schotklok gaat dan opnieuw naar 20 sec

Tijdelijke regel

Omdat de Sprenkelaar het scorebord nog niet op tijd gereed heeft voor de 20 seconden klok, zal de 30-seconden tijdopnemer, middels de signaal knop op de anatec bedieningsunit het verstrijken van de 20 seconden aangeven. (dat is als er nog 10 seconden op de schotklok staan)

Geef voor de wedstrijd aan bij de Scheidsrechter dat de 20 seconden regel op deze manier wordt uitgevoerd.

Vermeld bij het DWF dat de 20 secondenklok nog niet functioneel is in de Sprenkelaar en dat dit half oktober gereed zal zijn.

Er is dispensatie aangevraagd voor de schotklok en een kopie komt te liggen in de Jurybox.

Time out

Elk team heeft recht op twee time outs tijdens een wedstrijd, desgewenst tijdens dezelfde periode, desgewenst direct na elkaar.

Na het toekennen van een strafworp is het niet toegestaan een time out aan te vragen.

De time out aanvraag wordt de verantwoordelijkheid van het team. Een van de team officials op de spelersbank zal op de knop drukken als de coach een time out aanvraagt die een signaal voor een time out tot gevolg heeft.

Veldaanduiding

LijnPionBad markering
Doellijn en middenlijn witte pion witte merktekens
2 meterlijn rode pion rode merktekens (vanaf doellijn)
5 meterlijn rode pion
6 meterlijn gele pion gele merktekens (vanaf 2 meterlijn)

bron: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/aanpassing_wp_spelregels/