Van de jeugdcommissie

Zaterdag 12 mei aanstaande.
Nog een paar dagen en dan vindt in het Sprenkeltje de huldiging plaats van de
teams die dit seizoen eerst, tweede of derde zijn geworden. Voorafgaande aan de
huldiging mogen de mini’s, EG1 en EG 2 komen hossen en springen op de muziek van
onze DJ Martijn. Na de huldiging zijn de DG’s,CG en BG aan de beurt.
Nog even de tijden.
Mini’s, EG1 en EG2: van 19 uur t/m 21.30 uur
BG,CG, DG1 en DG2: van 21 uur t/m 23 uur
Huldiging: 21 uur t/m 21.30 uur. Ouders zijn hierbij van harte welkom.

Apeldoorn Rein.
Het eerste kwartaal hebben we met zijn alle 3987 flesjes en blikjes ingeleverd
op de diverse inleveradressen. Dat is weer een mooi bedrag voor de vereniging.
Op zondag 27 mei is er na de zondagochtend training een opruim moment gepland.
We verwachten dat alle jeugdteams komen helpen. De opbrengst van dit project
wordt tenslotte gebruikt voor jeugdactiviteiten.

Jeugdkamp.
Over 8,5 week gaan we op kamp.
De meeste aanmeldingen zijn binnen. Alleen heeft nog niet iedereen betaald.
Graag voor vrijdag 11 mei het bedrag van €45,00 overmaken op NL83INGB0003370149
t.n.v Aquapoldro o.v.v. eigen naam en waterpolokamp.
Heb je wel gezegd dat je mee gaat, maar je formulier nog niet ingevuld, doe dit
dan ook van 11 mei.