Algemene Ledenvergadering 2018

Dinsdag 6 maart 2018 houden we de Algemene Ledenvergadering 2018. We vergaderen in ‘t Sprenkeltje (Zwembad de Sprenkelaar). De ALV begint om 20 uur en het thema voor 2018 is: ‘De Jeugd heeft de Toekomst’. De agenda en informatie voor de vergadering en de vergaderstukken zijn hier te vinden.

Het bestuur nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn, kennis te maken met elkaar en contacten te leggen.

Bestuur Aquapoldro